Abhilasha Ashtakam 3अभिलाषाष्टकं అభిలాషాష్టకం அபிலாஷாஷ்டகஂ ಅಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಂ અભિલાષાષ્ટકં অভিলাষাষ্টকং ଅଭିଲାଷାଷ୍ଟକଂ അഭിലാഷാഷ്ടകം

Stotram Info:

Author : Paramahamsa Brahmananda
Deity : Others > Misc
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Abhilasha Ashtakam 3 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Abhilasha Ashtakam 3 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Abhilasha Ashtakam 3 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Abhilasha Ashtakam 3 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Abhilasha Ashtakam 3 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Abhilasha Ashtakam 3 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Abhilasha Ashtakam 3 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Abhilasha Ashtakam 3 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Abhilasha Ashtakam 3 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

abhilAShAShTakaM

{|| abhilAShAShTakaM ||}
|| atha abhilAShAShTakam ||
kadA pakShIndrAMsopari gatamajaM ka~nchanayanam
ramAsaMshliShTAMgaM gaganaruchamApItavasanam |
gadAshaMkhAmbhojArivaramAlokya suchiraM
gamiShyatyetanme nanu saphalatAM netrayugalam || 1||

kadA kShIrAbdhyantaH surataruvanAntarmaNimaye
samAsInaM pIThe jaladhitanayAliMgitatanum |
stutaM devairnityaM munivarakadaMbairabhinutam
stavaiH santoShyAmi shrutivachanagarbhaiH suragurum || 2||

kadA mAmAbhItaM bhayajaladhitastApasatanuM
gatA rAgaM gaMgAtaTagiriguhAvAsasahanam |
lapantaM he viShNo suravara ramesheti satataM
samabhyetyodAraM kamalanayano vakShyati vachaH || 3||

kadA me hRRidpadme bhramara iva padme prativasan
sadA dhyAnAbhyAsAdanishamupahUto vibhurasau |
sphurajjyotIrUpo raviriva rasAsevyacharaNo
hariShyatyaj~nAnAjjanitatimiraM tUrNamakhilam || 4||

kadA me bhogAshA nibiDabhavapAshAduparataM
tapaHshuddhaM buddhaM guruvachanatodairachapalam |
mano maunaM kRRitvA haricharaNayoshchAru suchiraM