Achyuta Ashtakam ( From Vamana Puranam )अच्युताष्टकम् ( श्रीवामनपुराणे ) అచ్యుతాష్టకమ్ ( శ్రీవామనపురాణే ) அச்யுதாஷ்டகம் ( ஶ்ரீவாமநபுராணே ) ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಮ್ ( ಶ್ರೀವಾಮನಪುರಾಣೇ ) અચ્યુતાષ્ટકમ્ ( શ્રીવામનપુરાણે ) অচ্যুতাষ্টকম্ ( শ্রীবামনপুরাণে ) ଅଚ୍ଯୁତାଷ୍ଟକମ୍ ( ଶ୍ରୀଵାମନପୁରାଣେ ) അച്യുതാഷ്ടകമ് ( ശ്രീവാമനപുരാണേ )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Vamana Puranam
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Achyuta Ashtakam ( From Vamana Puranam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Achyuta Ashtakam ( From Vamana Puranam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Achyuta Ashtakam ( From Vamana Puranam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Achyuta Ashtakam ( From Vamana Puranam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Achyuta Ashtakam ( From Vamana Puranam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Achyuta Ashtakam ( From Vamana Puranam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Achyuta Ashtakam ( From Vamana Puranam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Achyuta Ashtakam ( From Vamana Puranam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Achyuta Ashtakam ( From Vamana Puranam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

achyutAShTakam 3 shrIvAmanapurANe

{|| achyutAShTakam 3 shrIvAmanapurANe ||}
shrI gaNeshAya namaH ||

achyutaM keshavaM viShNuM hariM satyaM janArdanam |
haMsaM nArAyaNaM chaivametannAmAShTakaM paThet || 1||

trisandhyaM yaH paThennityaM dAridryaM tasya nashyati |
shatrusainyaM kShayaM yAti duHsvapnaH sukhado bhavet || 2||

ga~NgAyAM maraNaM chaiva dRRiDhA bhaktistu keshave |
brahmavidyAprabodhashcha tasmAnnityaM paThennaraH || 3||

iti shrIvAmanapurANe viShNornAmAShTakastotraM sampUrNam ||


Proofread by PSA EASWARAN psaeaswaran at gmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org