Aditya Hrudayam ( From Padma Puranam )आदित्यहृदयम् ( पद्मपुराणान्तर्गतम् ) ఆదిత్యహృదయమ్ ( పద్మపురాణాన్తర్గతమ్ ) ஆதித்யஹதயம் ( பத்மபுராணாந்தர்கதம் ) ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಮ್ ( ಪದ್ಮಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ) આદિત્યહૃદયમ્ ( પદ્મપુરાણાન્તર્ગતમ્ ) আদিত্যহৃদযম্ ( পদ্মপুরাণান্তর্গতম্ ) ଆଦିତ୍ଯହୃଦଯମ୍ ( ପଦ୍ମପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତମ୍ ) ആദിത്യഹൃദയമ് ( പദ്മപുരാണാന്തര്ഗതമ് )

Stotram Info:

Author : Krishna
Deity : Surya > Aditya
Source : Padma Puranam
Stotram Type : Hrudaya Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Aditya Hrudayam ( From Padma Puranam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Hrudayam ( From Padma Puranam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Hrudayam ( From Padma Puranam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Hrudayam ( From Padma Puranam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Hrudayam ( From Padma Puranam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Hrudayam ( From Padma Puranam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Hrudayam ( From Padma Puranam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Hrudayam ( From Padma Puranam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aditya Hrudayam ( From Padma Puranam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

AdityahRRidayastotram padmapurANAntargatam

{|| AdityahRRidayastotram padmapurANAntargatam ||}
|| atha shrIpadmapurANokta nIrogakArI AdityahRRidayaprayogaH ||
AdityaH prathamaM nAma dvitIyaM tu divAkaraH |
tRRitIyaM bhAskaraH proktaM chaturthaM cha prabhAkaraH ||

pa~nchamaM cha sahasrAMshu ShaShThaM chaiva trilochanaH |
saptamaM haridashvaM cha aShTamaM tu aharpatiH ||

navamaM dinakaraH proktaM dashamaM dvAdashAtmakaH |
ekAdashaM trimUrtishcha dvAdashaM sUrya eva tu ||

|| phalashruti ||
dvAdashAdityanAmAni prAtaHkAle paThennaraH |
duHsvapno nashyate tasya sarvaduHkhaM cha nashyati ||

dadrukuShTaharaM chaiva dAridryaM harate dhruvam |
sarvatIrthakaraM chaiva sarvakAmaphalapradam ||

yaH paThet prAtarutthAya bhaktyA stotramidaM naraH |
saukhyamAyustathArogyaM labhate mokShameva cha ||

|| sUryasya dvAdashanAma namaskAram ||
1. OM AdityAya namaH | 2. OM divAkarAya namaH |
3. OM bhAskarAya namaH | 4. OM prabhAkarAya namaH |
5. OM sahasrAMshave namaH | 6. OM trilochanAya namaH |
7. OM haridashvAya namaH | 8. OM vibhAvasave namaH |
9. OM dinakarAya namaH | 10. OM dvAdashAtmakAya namaH |