Aghanashaka Gayatri Stotramअघनाशकगायत्रीस्तोत्र అఘనాశకగాయత్రీస్తోత్ర அகநாஶககாயத்ரீஸ்தோத்ர ಅಘನಾಶಕಗಾಯತ್ರೀಸ್ತೋತ್ರ અઘનાશકગાયત્રીસ્તોત્ર অঘনাশকগাযত্রীস্তোত্র ଅଘନାଶକଗାଯତ୍ରୀସ୍ତୋତ୍ର അഘനാശകഗായത്രീസ്തോത്ര

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Gayatri
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Aghanashaka Gayatri Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aghanashaka Gayatri Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aghanashaka Gayatri Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aghanashaka Gayatri Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aghanashaka Gayatri Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aghanashaka Gayatri Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aghanashaka Gayatri Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aghanashaka Gayatri Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Aghanashaka Gayatri Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

aghanAshakagAyatrIstotra

{|| aghanAshakagAyatrIstotra ||}
Adishakte jaganmAtarbhaktAnugrahakAriNi |
sarvatra vyApike.anante shrIsaMdhye te namo.astu te ||

tvameva saMdhyA gAyatrI sAvitri cha sarasvatI |
brAhmI cha vaiShNavI raudrI raktA shvetA sitetarA ||

prAtarbAlA cha madhyAhne yauvanasthA bhavetpunaH |
vRRiddhA sAyaM bhagavatI chintyate munibhiH sadA ||

haMsasthA garuDArUDhA tathA vRRiShabhavAhinI |
RRigvedAdhyAyinI bhUmau dRRishyate yA tapasvibhiH ||

yajurvedaM paThantI cha antarikShe virAjate |
sA sAmagApi sarveShu bhrAmyamANA tathA bhuvi ||

rudralokaM gatA tvaM hi viShNulokanivAsinI |
tvameva brahmaNo loke.amartyAnugrahakAriNI ||

saptarShiprItijananI mAyA bahuvarapradA |
shivayoH karanetrotthA hyashrusvedasamudbhavA ||

AnandajananI durgA dashadhA paripaThyate |
vareNyA varadA chaiva variShThA vararvNinI ||

gariShThA cha varAhI cha varArohA cha saptamI |
nIlagaMgA tathA saMdhyA sarvadA bhogamokShadA ||

bhAgIrathI martyaloke pAtAle bhogavatyapi ||

trilokavAhinI devI sthAnatrayanivAsinI ||