Amba Stotramअम्बास्तोत्रं ( स्वामी विवेकानन्दरचितम् ) అమ్బాస్తోత్రం ( స్వామీ వివేకానన్దరచితమ్ ) அம்பாஸ்தோத்ரஂ ( ஸ்வாமீ விவேகாநந்தரசிதம் ) ಅಮ್ಬಾಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಸ್ವಾಮೀ ವಿವೇಕಾನನ್ದರಚಿತಮ್ ) અમ્બાસ્તોત્રં ( સ્વામી વિવેકાનન્દરચિતમ્ ) অম্বাস্তোত্রং ( স্বামী বিবেকানন্দরচিতম্ ) ଅମ୍ବାସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ସ୍ଵାମୀ ଵିଵେକାନନ୍ଦରଚିତମ୍ ) അമ്ബാസ്തോത്രം ( സ്വാമീ വിവേകാനന്ദരചിതമ് )

Stotram Info:

Author : Swami Vivekananda
Deity : Shakti > Amba
Source : Single
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Amba Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amba Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amba Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amba Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amba Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amba Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amba Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amba Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Amba Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : rkmath.org/audioalbumplayer.aspx…

Sample text lyrics in English:

ambAstotraM svAmI vivekAnandarachitam

{|| ambAstotraM svAmI vivekAnandarachitam ||}
kA tvaM shubhakare sukhaduHkhahaste
AghUrNitaM bhavajalaM prabalormibha~NgaiH |
shAMtiM vidhAtumiha kiM bahudhA vibhagnAm
mataH prayatnaparamAsi sadaiva vishve ||

sampAdayatyavirataM tvavirAmavRRitA
yA vai sthitA kRRitaphalaM tvakRRitasya netrI |
sA me bhavatvanidinaM varadA bhavAnI
jAnAmyahaM dhruvamidaM dhRRitakarmapAshA ||

ko vA dharmaH kimakRRitaM kvaH kapAlalekhaH
kiMvAdRRiShTaM phalamihAsti hi yAM vinA bhoH |
ichChApAshairniyamitA niyamAH svataMtraiH
yasyA netrI bhavati sA sharaNaM mamAdyA ||

santAnayanti jaladhiM janimRRityujAlam
sambhAvayantyavikRRitaM vikRRitaM vibhagnam |
yasyA vibhUtaya ihAmitashaktipAlAH
nAshritya tAM vada kuta sharaNaM vrajAmaH ||

mitre ripau tvaviShamaM tava padmanetram
svasthe duHsthe tvavitathaM tava hastapAtaH |
mRRityuchChAyA tava dayA tvamRRita~ncha mAtaH
mA mAM mu~nchantu parame shubhadRRiShTayaste ||