Ambika Trishatiअम्बिकात्रिशती అమ్బికాత్రిశతీ அம்பிகாத்ரிஶதீ ಅಮ್ಬಿಕಾತ್ರಿಶತೀ અમ્બિકાત્રિશતી অম্বিকাত্রিশতী ଅମ୍ବିକାତ୍ରିଶତୀ അമ്ബികാത്രിശതീ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Ambika
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Trishati Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ambika Trishati In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ambika Trishati In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ambika Trishati In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ambika Trishati In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ambika Trishati In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ambika Trishati In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ambika Trishati In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ambika Trishati In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ambika Trishati In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

ambikAtrishatI

{|| ambikAtrishatI ||}
ga~NgAdharamakhivirachitA |
paramAbharaNaM shaMbhoH parvatanAthasya puNyaparipAkaH |
nijalochanavIkShaNato rakShitalokatrayaM cha tadratnam || 1 ||

nigamAntaparamavidyA dadyAdadya pramodamiha namatAm |
nikhilacharAcharachinmayarUpaM rakShAkaraM cha lokAnAm || 2 ||

AdRRitashivavAmAntAmAryAmAryAbhimAnyamahimAnam |
AgamamaulivataMsAM vande chidrUpakandalAM jananIm || 3 ||

paramashivabhAgadheyaM suramunimanujAdibhiH sadA dhyeyam |
yannAma karNapeyaM pAtu sadA vedamaulikAmeyam || 4 ||

jayati tavAmba kaTAkShe ko vA seveta kalpabhUmiruham |
kAmAdihAnido.asau namatAM saMpatpradAnakRRitadIkShaH || 5 ||

bhuvanajananI purAreH mahiShI bhUShAyitAmRRitamayUkhA |
kalikaluShitajanamenaM pAtu sudhAkArama~njulApA~NgaiH || 6 ||

nikhilanigamAntavedyA vidyA paramA purArisarvasvam |
yamapAshabhItamenaM rakShatu janamenamadripatikanyA || 7 ||

dhutapadanatajanapApA parachidrUpApremayanijarUpA |
shashimaulibhAgadheyaM jayati nageshAnakanyakA mAnyA || 8 ||

tava bhUdharendratanaye pAdAbjaM nigamadIrghikAphullam |
uttaMsayanti puruShA dhanyAH kechit ta eva suramAnyAH || 9 ||

shatamakhanIlamaNInAM prabhayAchChuritA tavAkShiyugalashrIH |