Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotramआञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ( कालिकारहस्यतः ) ఆఞ్జనేయాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ( కాలికారహస్యతః ) ஆஞ்ஜநேயாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ( காலிகாரஹஸ்யதஃ ) ಆಞ್ಜನೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಕಾಲಿಕಾರಹಸ್ಯತಃ ) આઞ્જનેયાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ( કાલિકારહસ્યતઃ ) আঞ্জনেযাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ ( কালিকারহস্যতঃ ) ଆଞ୍ଜନେଯାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( କାଲିକାରହସ୍ଯତଃ ) ആഞ്ജനേയാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമ് ( കാലികാരഹസ്യതഃ )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Hanuma > Anjaneya
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Hanumadashtottara Shatanama Stotram"

Sample text lyrics in English:

shrImadA~njaneyAShTottarashatanAmastotram kAlikArahasyataH

{|| shrImadA~njaneyAShTottarashatanAmastotram kAlikArahasyataH ||}
A~njaneyo mahAvIro hanumAnmArutAtmajaH |
tatvaj~nAnapradaH sItAdevImudrApradAyakaH || 1||

ashokavanikAchChettA sarvamAyAvibha~njanaH |
sarvabandhavimoktA cha rakShovidhvaMsakArakaH || 2||

paravidyAparIhAraH parashauryavinAshanaH |
paramantranirAkartA parayantraprabhedakaH || 3||

sarvagrahavinAshI cha bhImasenasahAyakRRit |
sarvaduHkhaharaH sarvalokachArI manojavaH || 4||

pArijAtadrumUlasthaH sarvamantrasvarUpavAn |
sarvatantrasvarUpI cha sarvayantrAtmakastathA || 5||

kapIshvaro mahAkAyaH sarvarogaharaH prabhuH |
balasiddhikaraH sarvavidyAsampatpradAyakaH || 6||

kapisenAnAyakashcha bhaviShyachchaturAnanaH |
kumArabrahmachArI cha ratnakuNDaladIptimAn || 7||

sa~nchaladvAlasannaddhalambamAnashikhojjvalaH |
gandharvavidyAtattvaj~no mahAbalaparAkramaH || 8||

kArAgRRihavimoktA cha shRRi~NkhalAbandhamochakaH |
sAgarottArakaH prAj~no rAmadUtaH pratApavAn || 9||

vAnaraH kesarisutaH sItAshokanivArakaH |
a~njanAgarbhasambhUto bAlArkasadRRishAnanaH || 10||