Artatrana Stotramआर्त्तत्राण स्तोत्रम् ఆర్త్తత్రాణ స్తోత్రమ్ ஆர்த்தத்ராண ஸ்தோத்ரம் ಆರ್ತ್ತತ್ರಾಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ આર્ત્તત્રાણ સ્તોત્રમ્ আর্ত্তত্রাণ স্তোত্রম্ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ആര്ത്തത്രാണ സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Artatrana Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Artatrana Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Artatrana Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Artatrana Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Artatrana Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Artatrana Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Artatrana Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Artatrana Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Artatrana Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

ArttatrANastotram

{|| ArttatrANastotram ||}
kShIrAmbhonidhimanthanodbhavaviShAt sandahyamAnAn surAn
brahmAdInavalokya yaH karuNayA hAlAhalAkhyaM viSham |
niHsha~NkaM nijalIlayA kavalayan lokAn rarakShAdarAt
ArttatrANaparAyaNaH sa bhagavAn ga~NgAdharo me gatiH || 1||

kShIraM svAdu nipIya mAtulagRRihe gatvA svakIyaM gRRihaM
kShIrAlAbhavashena khinnamanase ghoraM tapaH kurvate |
kAruNyAdupamanyave niravadhiM kShIrAmbudhiM dattavAn
ArttatrANaparAyaNaH sa bhagavAn ga~NgAdharo me gatiH || 2||

mRRityuM vakShasi tADayan nijapadadhyAnaikabhaktaM muniM
mArkaNDeyamapAlayat karuNayA li~NgAdvinirgatya yaH |
netrAmbhojasamarpaNena haraye.abhIShTaM rathA~NgaM dadau
ArttatrANaparAyaNaH sa bhagavAn ga~NgAdharo me gatiH || 3||

UDhaM droNajayadrathAdirathikaiH sainyaM mahat kauravaM
dRRiShTvA kRRiShNasahAyavantamapi taM bhItaM prapannArttihA |
pArthaM rakShitavAn amoghaviShayaM divyAstramudghoShayan
ArttatrANaparAyaNaH sa bhagavAn ga~NgAdharo me gatiH || 4||

bAlaM shaivakulodbhavaM parihasatsvaj~nAtipakShAkulaM
khidyantaM tava mUrdhni puShpanichayaM dAtuM samudyatkaram |
dRRiShTvA.a.anamya viri~nchiramyanagare pUjAM tvadIyAM bhajan
ArttatrANaparAyaNaH sa bhagavAn ga~NgAdharo me gatiH || 5||