Arya Panchadashi Stotramआर्यापञ्चदशीस्तोत्रम् ఆర్యాపఞ్చదశీస్తోత్రమ్ ஆர்யாபஞ்சதஶீஸ்தோத்ரம் ಆರ್ಯಾಪಞ್ಚದಶೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ આર્યાપઞ્ચદશીસ્તોત્રમ્ আর্যাপঞ্চদশীস্তোত্রম্ ଆର୍ଯାପଞ୍ଚଦଶୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ആര്യാപഞ്ചദശീസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Tyagaraja
Deity : Shakti > Other Devi Forms
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Arya Panchadashi Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Arya Panchadashi Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Arya Panchadashi Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Arya Panchadashi Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Arya Panchadashi Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Arya Panchadashi Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Arya Panchadashi Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Arya Panchadashi Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Arya Panchadashi Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

AryApa~nchadashIstotram

{|| AryApa~nchadashIstotram ||}
karakalitachApabANAM kalhArA~NghriM namAmi kalyANIm |
kaMdarpadarpajananIM kaluShaharAM kAmitArthaphaladAtrIm || 1 ||

eShA stotum vANI naiva samarthA taveshi mahimAnam |
sheSho.apyabdasahasraiH sheShaM kRRitavAn maheshi tava charitam || 2 ||

IshitvAdisupUjyAmindindirakeshAbhArasUllasitAm |
indIvaradalanayanAmIpsitadAtrIM namAmi sharvANIm || 3 ||

lasadaruNabhAnukoTidyutinidhimambAM surendralakShyapadAm |
lalitAM namAmi bAle lalitashivahRRidayakamalakalahaMsIm || 4 ||

hrIMkArabIjarUpe himagirikanye harIndrabhavavandye |
himakaradhavalachChatre hitAya bhava naH sadA mahArAj~ni || 5 ||

harShotkarajanayitrI hasitajyotsnA taveyamanavadye |
haragalahAlAhalamapi harati trailokyamohatimiraM te || 6 ||

sakalamanorathadAne satyapi charaNe natasya tava nipuNe |
saMsevyate surataruH sadAj~nalokairnu kRRichChraphaladAtA || 7 ||

kanakaruche chaTulagate kaThinastanabhAranamrakRRishamadhye |
kAnte ka~NkaNahaste kambugrIve namo.astu te karuNe || 8 ||

haranayanAnandakare harA~NkasaMsthe haripramukhavandye |
haranaTanasAkShibhUte harArdhadehe namo.astu te sukRRipe || 9 ||

lakShmIpradakaruNA yA lakShmIpatimalpamamba kartumalam |
lakShyam kuru mAM tasyA lAvaNyAmRRitatara~NgamAle tvam || 10 ||