Ashvattha Stotramअश्वत्थ स्तोत्रं అశ్వత్థ స్తోత్రం அஶ்வத்த ஸ்தோத்ரஂ ಅಶ್ವತ್ಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ અશ્વત્થ સ્તોત્રં অশ্বত্থ স্তোত্রং ଅଶ୍ଵତ୍ଥ ସ୍ତୋତ୍ରଂ അശ്വത്ഥ സ്തോത്രം

Stotram Info:

Author : Brahma
Deity : Others > Misc
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ashvattha Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ashvattha Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ashvattha Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ashvattha Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ashvattha Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ashvattha Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ashvattha Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ashvattha Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ashvattha Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

ashvatthastotram

{|| ashvatthastotram ||}
shrI nArada uvAcha
anAyAsena loko.ayam sarvAn kAmAnavApnuyAt |
sarvadevAtmakaM chaikaM tanme brUhi pitAmaha ||

brahmovAcha
shruNu deva mune.ashvatthaM shuddhaM sarvAtmakaM tarum |
yatpradakShiNato lokaH sarvAn kAmAn samashnute ||

ashvatthAddakShiNe rudraH pashchime viShNurAsthitaH |
brahmA chottaradeshasthaH pUrvetvindrAdidevatAH ||

skandhopaskandhapatreShu govipramunayastathA |
mUlaM vedAH payo yaj~nAH saMsthitA munipu~Ngava ||

pUrvAdidikShu saMyAtA nadInadasaro.abdhayaH |
tasmAt sarvaprayatnena hyashvatthaM saMshrayedbudhaH ||

tvaM kShIryaphalakashchaiva shItalasya vanaspate |
tvAmArAdhya naro vindyAdaihikAmuShmikaM phalam ||

chaladdalAya vRRikShAya sarvadAshritaviShNave |
bodhisatvAya devAya hyashvatthAya namo namaH ||

ashvattha yasmAt tvayi vRRikSharAja nArAyaNastiShThati sarvakAle |
athaH shrutastvaM satataM tarUNAM dhanyo.asi chAriShTavinAshako.asi ||

kShIradastvaM cha yeneha yena shrIstvAM niShevate |
satyena tena vRRikShendra mAmapi shrIrniShevatAm ||