Avadhuta Ashtakam ( Shuka Deva Stuti )अवधूताष्टकं ( स्वामीशुकदेवस्तुतिः ) అవధూతాష్టకం ( స్వామీశుకదేవస్తుతిః ) அவதூதாஷ்டகஂ ( ஸ்வாமீஶுகதேவஸ்துதிஃ ) ಅವಧೂತಾಷ್ಟಕಂ ( ಸ್ವಾಮೀಶುಕದೇವಸ್ತುತಿಃ ) અવધૂતાષ્ટકં ( સ્વામીશુકદેવસ્તુતિઃ ) অবধূতাষ্টকং ( স্বামীশুকদেবস্তুতিঃ ) ଅଵଧୂତାଷ୍ଟକଂ ( ସ୍ଵାମୀଶୁକଦେଵସ୍ତୁତିଃ ) അവധൂതാഷ്ടകം ( സ്വാമീശുകദേവസ്തുതിഃ )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Guru > Shuka
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtakam › Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Avadhuta Ashtakam ( Shuka Deva Stuti ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Avadhuta Ashtakam ( Shuka Deva Stuti ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Avadhuta Ashtakam ( Shuka Deva Stuti ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Avadhuta Ashtakam ( Shuka Deva Stuti ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Avadhuta Ashtakam ( Shuka Deva Stuti ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Avadhuta Ashtakam ( Shuka Deva Stuti ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Avadhuta Ashtakam ( Shuka Deva Stuti ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Avadhuta Ashtakam ( Shuka Deva Stuti ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Avadhuta Ashtakam ( Shuka Deva Stuti ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

avadhUtAShTakaM svAmIshukadevastutiH cha

{|| avadhUtAShTakam ||}
shrI paramAtmane namaH ||

atha paramahaMsa shiromaNi-avadhUta-shrIsvAmIshukadevastutiH
nirvAsanaM nirAkA~NkShaM sarvadoShavivarjitam |
nirAlambaM nirAta~NkaM hyavadhUtaM namAmyaham || 1||

nirmamaM niraha~NkAraM samaloShTAshmakA~nchanam |
samaduHkhasukhaM dhIraM hyavadhUtaM namAmyaham || 2||

avinAshinamAtmAnaM hyekaM vij~nAya tatvataH |
vItarAgabhayakrodhaM hyavadhUtaM namAmyaham || 3||

nAhaM deho na me deho jIvo nAhamahaM hi chit |
evaM vij~nAya santuShTam hyavadhUtaM namAmyaham || 4||

samastaM kalpanAmAtraM hyAtmA muktaH sanAtanaH |
iti vij~nAya santuShTaM hyavadhUtaM namAmyaham || 5||

j~nAnAgnidagdhakarmANaM kAmasa~Nkalpavarjitam |
heyopAdeyahInaM taM hyavadhUtaM namAmyaham || 6||

vyAmohamAtraviratau svarUpAdAnamAtrataH |
vItashokaM nirAyAsaM hyavadhUtaM namAmyaham || 7||

AtmA brahmeti nishchitya bhAvAbhAvau cha kalpitau |
udAsInaM sukhAsInaM hyavadhUtaM namAmyaham || 8||

svabhAvenaiva yo yogI sukhaM bhogaM na vA~nChati |
yadRRichChAlAbhasantuShTaM hyavadhUtaM namAmyaham || 9||