Baglamukhi Ashtottara Shatanama Stotram 2बगलाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् 2 బగలాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ 2 பகலாஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் 2 ಬಗಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 બગલાષ્ટોત્તરશતનામ સ્તોત્રમ્ 2 বগলাষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রম্ 2 ବଗଲାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 2 ബഗലാഷ്ടോത്തരശതനാമ സ്തോത്രമ് 2

Stotram Info:

Author : Bhagavan
Deity : Shakti > Baglamukhi
Source : Vishnu Yamala Tantra
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Baglamukhi Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIbagalAShTottarashatanAmastotram

{|| shrIbagalAShTottarashatanAmastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
nArada uvAcha |
bhagavandevadevesha sRRiShTisthitilayAtmaka |
shatamaShTottaraM nAmnAM bagalAyA vadAdhunA || 1||

shrIbhagavAnuvAcha |
shrRRiNu vatsa pravakShyAmi nAmnAmaShTottaraM shatam |
pItAmbaryAM mahAdevyAH stotraM pApapraNAshanam || 2||

yasya prapaThanAtsadyo vAdI mUko bhavetkShaNAt |
ripuNAM stambhanaM yAti satyaM satyaM vadAmyaham || 3||

OM asya shrIpItAmbarAShTottarashatanAmastotrasya sadAshiva RRiShiH,
anuShTupChandaH, shrIpItAmbarA devatA,
shrIpItAmbarAprItaye pAThe viniyogaH |
OM bagalA viShNuvanitA viShNusha~NkarabhAminI |
bahulA vedamAtA cha mahAviShNuprasUrapi || 4||

mahAmatsyA mahAkUrmmA mahAvArAharUpiNI |
nArasiMhapriyA ramyA vAmanA baTurUpiNI || 5||

jAmadagnyasvarUpA cha rAmA rAmaprapUjitA |
kRRiShNA kapardinI kRRityA kalahA kalakAriNI || 6||

buddhirUpA buddhabhAryA bauddhapAkhaNDakhaNDinI |
kalkirUpA kaliharA kalidurgati nAshinI || 7||