Baglamukhi Stotramबगलामुखी स्तोत्रम् బగలాముఖీ స్తోత్రమ్ பகலாமுகீ ஸ்தோத்ரம் ಬಗಲಾಮುಖೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ બગલામુખી સ્તોત્રમ્ বগলামুখী স্তোত্রম্ ବଗଲାମୁଖୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ബഗലാമുഖീ സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Baglamukhi
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Baglamukhi Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIbagalA(valgA)mukhIstotram

{|| shrIbagalA(valgA)mukhIstotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
chalatkanakakuNDalollasitachArugaNDasthalIM
lasatkanakachampakadyutimadindubimbAnanAm |
gadAhatavipakShakAM kalitalolajihvAMchalAM
smarAmi bagalAmukhIM vimukhavA~NmanasstambhinIm || 1||

pIyUShodadhimadhyachAruviladraktotpale maNDape
satsiMhAsanamaulipAtitaripuM pretAsanAdhyAsinIm |
svarNAbhAM karapIDitArirasanAM bhrAmyadgadAM vibhratImitthaM
dhyAyati yAnti tasya sahasA sadyo.atha sarvApadaH || 2||

devi tvachcharaNAmbujArchanakRRite yaH pItapuShpA~njalInbhaktyA
vAmakare nidhAya cha manuM mantrI manoj~nAkSharam |
pIThadhyAnaparo.atha kumbhakavashAdbIjaM smaretpArthivaM
tasyAmitramukhasya vAchi hRRidaye jADyaM bhavettatkShaNAt || 3||

vAdI mUkati ra~Nkati kShitipatirvaishvAnaraH shItati krodhI
shAmyati durjanaH sujanati kShiprAnugaH kha~njati |
garvI kharvati sarvavichcha jaDati tvanmantriNA yantritaH
shrIrnitye bagalAmukhi pratidinaM kalyANi tubhyaM namaH || 4||

mantrastAvadalaM vipakShadalane stotraM pavitraM cha te
yantraM vAdiniyantraNaM trijagatAM jaitraM cha chitraM cha te |
mAtaH shrIbagaleti nAma lalitaM yasyAsti jantormukhe