Baglamukhi Varna Kavachamबगलामुखी वर्णकवच బగలాముఖీ వర్ణకవచ பகலாமுகீ வர்ணகவச ಬಗಲಾಮುಖೀ ವರ್ಣಕವಚ બગલામુખી વર્ણકવચ বগলামুখী বর্ণকবচ ବଗଲାମୁଖୀ ଵର୍ଣକଵଚ ബഗലാമുഖീ വര്ണകവച

Stotram Info:

Author : Eshwara
Deity : Shakti > Baglamukhi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Baglamukhi Varna Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Varna Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Varna Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Varna Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Varna Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Varna Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Varna Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Varna Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baglamukhi Varna Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

bagalAmukhIvarNakavacha

{|| bagalAmukhIvarNakavacha ||}
shrIgaNeshAya namaH |
asyashrIbagalAmukhIvarNakavachasya shrIparameshvaraRRiShiH ,
anuShTup ChandaH , shrIbagalAmukhIdevatA ,
OM bIjaM , hlIM shaktiH , svAhA kIlakaM ,
bagalAprasAdasiddhyarthe jape viniyogaH |
atha dhyAnam |
jihvAgramAdAya kareNa devIM vAmena shatrUn paripIDayantIm |
gadAbhi ghAtena cha dakShiNena pItAmbarADhyAM dvibhujAM namAmi ||

praNavo me shiraH pAtu lalATe hlIM sadA.avatu |
bakAro bhrUyugaM pAtu gakAraH pAtu lochane || 1||

lakAraH pAtu me jihvAM mukAraM pAtu me shrutim |
khIkAraM pAtu me tAlu sakAraM chibukaM tathA || 2||

vakAraH pAtu me kaNThaM skandhau pAtu dakArakaH |
bAhU ShTakArakaH pAtu karau pAtu nakArakaH || 3||

stanau vakArakaH pAtu chakAro hRRidayaM mama |
makAraH pAtu me nAbhau khakAro jaTharaM mama || 4||

kukShiM pakArakaH pAtu dakAraH pAtu me kaTim |
stakAro jaghanaM pAtu bhakAraH pAtu me gudaM || 5||

guhyaM yakArakaH pAtu jakAro.avatu jAnunI |
urU hvakArakaH pAtu gulphau pAtu kakArakaH || 6||