Bala Mukundashtakamबालमुकुन्दाष्टकं బాలముకున్దాష్టకం பாலமுகுந்தாஷ்டகஂ ಬಾಲಮುಕುನ್ದಾಷ್ಟಕಂ બાલમુકુન્દાષ્ટકં বালমুকুন্দাষ্টকং ବାଲମୁକୁନ୍ଦାଷ୍ଟକଂ ബാലമുകുന്ദാഷ്ടകം

Stotram Info:

Author : Bilvamangala Acharya
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Bala Mukundashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bala Mukundashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bala Mukundashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bala Mukundashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bala Mukundashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bala Mukundashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bala Mukundashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bala Mukundashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bala Mukundashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…
2 : Meaning In English (source 2) | stotraratna.sathyasaibababrother…
3 : Meaning In English (source 3) | greenmesg.org/mantras_slokas/sri…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... OS.Arun - Bala Mukundashtakam ( Yadava Madhava )
2gaana.com/.... Baala Mukundaashtakam - Baala Mukundaashtakam ( Prayers To Vishnu )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Baala Mukundaashtakam Prayers To Vishnu Baala Mukundaashtakam 12 ₹

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Baalamukundaashtakam"

Sample text lyrics in English:

bAlamukundAShTakaM

{|| bAlamukundAShTakaM ||}
karAravindena padAravindaM mukhAravinde viniveshayantam |
vaTasya patrasya puTe shayAnaM bAlaM mukundaM manasA smarAmi || 1||

saMhRRitya lokAnvaTapatramadhye shayAnamAdyantavihInarUpam |
sarveshvaraM sarvahitAvatAraM bAlaM mukundaM manasA smarAmi || 2||

indIvarashyAmalakomalA~NgaM indrAdidevArchitapAdapadmam |
santAnakalpadrumamAshritAnAM bAlaM mukundaM manasA smarAmi || 3||

lambAlakaM lambitahArayaShTiM shRRi~NgAralIlA~Nkitadantapa~Nktim |
biMbAdharaM chAruvishAlanetraM bAlaM mukundaM manasA smarAmi || 4||

shikye nidhAyAdyapayodadhIni bahirgatAyAM vrajanAyikAyAm |
bhuktvA yatheShTaM kapaTena suptaM bAlaM mukundaM manasA smarAmi || 5||

kalindajAntasthitakAliyasya phaNAgrara~Nge naTanapriyantam |
tatpuchChahastaM sharadinduvaktraM bAlaM mukundaM manasA smarAmi || 6||

ulUkhale baddhamudArashauryaM uttu~NgayugmArjuna bha~NgalIlam |
utphullapadmAyata chArunetraM bAlaM mukundaM manasA smarAmi || 7||

Alokya mAturmukhamAdareNa stanyaM pibantaM sarasIruhAkSham |
sachchinmayaM devamanantarUpaM bAlaM mukundaM manasA smarAmi || 8||

|| iti bAlamukundAShTakam sampUrNam ||
shrIkRRiShNakaraNAmRRitAntargatam
karAravindena padAravindaM mukhAravinde viniveshayantam |
vaTasya patrasya puTe shayAnaM bAlaM mukundaM manasA smarAmi || 2.57||