Baneshwara Samsara Pavana Kavachamबाणेश्वर संसारपावनक कवचं బాణేశ్వర సంసారపావనక కవచం பாணேஶ்வர ஸஂஸாரபாவநக கவசஂ ಬಾಣೇಶ್ವರ ಸಂಸಾರಪಾವನಕ ಕವಚಂ બાણેશ્વર સંસારપાવનક કવચં বাণেশ্বর সংসারপাবনক কবচং ବାଣେଶ୍ଵର ସଂସାରପାଵନକ କଵଚଂ ബാണേശ്വര സംസാരപാവനക കവചം

Stotram Info:

Author : Banasura
Deity : Shiva > Baneshwara
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Baneshwara Samsara Pavana Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baneshwara Samsara Pavana Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baneshwara Samsara Pavana Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baneshwara Samsara Pavana Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baneshwara Samsara Pavana Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baneshwara Samsara Pavana Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baneshwara Samsara Pavana Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baneshwara Samsara Pavana Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Baneshwara Samsara Pavana Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

bANeshvara athavA saMsArapAvanakavachaM brahmavaivarta purANAntargatam

{|| bANeshvara athavA saMsArapAvanakavachaM brahmavaivarta purANAntargatam ||}
shivasya kavachaM stotraM shrUyatAmiti shaunaka |
vasiShThena cha yaddattaM gandharvAya cha yo manuH || 39||

oM namo bhagavate shivAya svAheti cha manuH |
datto vasiShThena purA puShkare kRRipayA vibho || 40||

ayaM mantro rAvaNAya pradatto brahmaNA purA |
svayaM shambhushcha bANAya tathA durvAsase purA || 41||

mUlena sarvaM deyaM cha naivedyAdikamuttamam |
dhyAyennityAdhikaM dhyAnaM vedoktaM sarvasammatam || 42||

OM namo mahAdevAya |
bANa uvAcha |
maheshvara mahAbhAga kavachaM yat prakAshitam |
saMsArapAvanaM nAma kRRipayA kathaya prabho || 43||

maheshvara uvAcha |
shRRiNu vakShyAmi he vatsa kavachaM paramAdbhutam |
ahaM tubhyaM pradAsyAmi gopanIyaM sudurlabham || 44||

purA durvAsase dattaM trailokyavijayAya cha |
mamaivedaM cha kavachaM bhaktyA yo dhArayet sudhIH || 45||

jetuM shaknoti trailokyaM bhagavannavalIlayA |
saMsArapAvanasyAsya kavachasya prajApatiH || 46||

RRiShishchChandashcha gAyatrI devo.ahaM cha maheshvaraH |