Bhavani Ashtakamभवान्याष्टकं భవాన్యాష్టకం பவாந்யாஷ்டகஂ ಭವಾನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ભવાન્યાષ્ટકં ভবান্যাষ্টকং ଭଵାନ୍ଯାଷ୍ଟକଂ ഭവാന്യാഷ്ടകം

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Shakti > Bhavani
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Bhavani Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…
2 : Meaning In English (source 2) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Uma Mohan - Bhavani Ashtakam ( Devotional Divas )
2gaana.com/.... G.Ghayathri Devi - Bhavani Astakam ( Sacred Chants Vol. 5)
3play.raaga.com/.... Syama - Sri Bhavani Ashtakam ( Sree Devi Stothra Mala Vol 2 )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Uma Mohan Devotional Divas Bhavani Ashtakam 12 ₹
2itunes.apple.com/.... Sree Bhavani Ashtakam Divine Stothras Bhavani Astakam 12 ₹
3itunes.apple.com/.... Syama Sree Devi Stothra Mala Vol 2 Sri Bhavani Ashtakam 12 ₹

Sample text lyrics in English:

bhavAnyAShTakaM

{|| bhavAnyAShTakaM ||}
Eight stanzas to Goddess Bhavani

na tAto na mAtA na bandhurna dAtA na putro na putrI na bhRRityo na bhartA |
na jAyA na vidyA na vRRittirmamaiva gatistvaM gatistvaM tvamekA bhavAni || 1||

bhavAbdhAvapAre mahAduHkhabhIru papAta prakAmI pralobhI pramattaH |
kusaMsArapAshaprabaddhaH sadAhaM gatistvaM gatistvaM tvamekA bhavAni || 2||

na jAnAmi dAnaM na cha dhyAnayogaM na jAnAmi tantraM na cha stotramantram |
na jAnAmi pUjAM na cha nyAsayogaM gatistvaM gatistvaM tvamekA bhavAni || 3||

na jAnAmi puNyaM na jAnAmi tIrthaM na jAnAmi muktiM layaM vA kadAchit |
na jAnAmi bhaktiM vrataM vApi mAtargatistvaM gatistvaM tvamekA bhavAni || 4||

kukarmI kusa~NgI kubuddhiH kudAsaH kulAchArahInaH kadAchAralInaH |
kudRRiShTiH kuvAkyaprabandhaH sadAhaM gatistvaM gatistvaM tvamekA bhavAni || 5||

prajeshaM rameshaM maheshaM sureshaM dineshaM nishItheshvaraM vA kadAchit |
na jAnAmi chAnyat sadAhaM sharaNye gatistvaM gatistvaM tvamekA bhavAni || 6||

vivAde viShAde pramAde pravAse jale chAnale parvate shatrumadhye |
araNye sharaNye sadA mAM prapAhi gatistvaM gatistvaM tvamekA bhavAni || 7||

anAtho daridro jarArogayukto mahAkShINadInaH sadA jADyavaktraH |
vipattau praviShTaH pranaShTaH sadAhaM gatistvaM gatistvaM tvamekA bhavAni || 8||

|| iti shrImadAdishaMkarAchArya virachitA bhavAnyaShTakaM samAptA ||