Bhavani Kavacham ( Bhavani Trilokya Mohana Kavacham )भवानीकवचम् ( भवानी त्रैलोक्यमोहनकवचं ) భవానీకవచమ్ ( భవానీ త్రైలోక్యమోహనకవచం ) பவாநீகவசம் ( பவாநீ த்ரைலோக்யமோஹநகவசஂ ) ಭವಾನೀಕವಚಮ್ ( ಭವಾನೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಕವಚಂ ) ભવાનીકવચમ્ ( ભવાની ત્રૈલોક્યમોહનકવચં ) ভবানীকবচম্ ( ভবানী ত্রৈলোক্যমোহনকবচং ) ଭଵାନୀକଵଚମ୍ ( ଭଵାନୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ଯମୋହନକଵଚଂ ) ഭവാനീകവചമ് ( ഭവാനീ ത്രൈലോക്യമോഹനകവചം )

Stotram Info:

Author : Eshwara
Deity : Shakti > Bhavani
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Bhavani Kavacham ( Bhavani Trilokya Mohana Kavacham ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Kavacham ( Bhavani Trilokya Mohana Kavacham ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Kavacham ( Bhavani Trilokya Mohana Kavacham ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Kavacham ( Bhavani Trilokya Mohana Kavacham ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Kavacham ( Bhavani Trilokya Mohana Kavacham ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Kavacham ( Bhavani Trilokya Mohana Kavacham ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Kavacham ( Bhavani Trilokya Mohana Kavacham ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Kavacham ( Bhavani Trilokya Mohana Kavacham ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Kavacham ( Bhavani Trilokya Mohana Kavacham ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIbhavAnIkavacham

{|| shrIbhavAnIkavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
shrI pArvatyuvAcha |
bhagavan sarvamAkhyAtaM mantraM yantraM shubha pradam |
bhavAnyAH kavachaM brUhi yadyahaM vallabhA tava || 1||

Ishvara uvAcha |
guhyAdguhyataraM gopyaM bhavAnyAH sarvakAmadam |
kavachaM mohanaM devi gurubhaktyA prakAshitam || 2||

rAjyaM deyaM cha sarvasvaM kavachaM na prakAshayet |
guru bhaktAya dAtavyamanyathA siddhidaM nahi || 3||

OM asya shrIbhavAnI kavachasya sadAshiva RRiShiranuShTupa ChandaH,
mama sarvakAmanA siddhayarthe shrIbhavAnI trailokyamohanakavacha
pAThe viniyogaH
padmabIjAshiraH pAtu lalATe pa~nchamIparA |
netre kAma pradA pAtu mukhaM bhuvana sundarI || 4||

nAsikAM nArasiMhI cha jihvAM jvAlAmukhI tathA |
shrotre cha jagatAM dhAtrI karau sA vindhyavAsinI || 5||

stanau cha kAmakAmA cha pAtu devI sadAshuchiH |
udaraM mohadamanI kaNDalI nAbhamaNDalam || 6||

pArshvaM pRRiShThakaTI guhyasthAnanivAsinI |
UrU me hi~NgulA chaiva jAnunI kamaThA tathA || 7||