Bhavani Sahasranama Stotramभवानीसहस्रनामस्तोत्रम् భవానీసహస్రనామస్తోత్రమ్ பவாநீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ಭವಾನೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ભવાનીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ভবানীসহস্রনামস্তোত্রম্ ଭଵାନୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഭവാനീസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Bhavani
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Bhavani Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIbhavAnIsahasranAmastotram

{|| shrIbhavAnIsahasranAmastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
kailAsa shikhare ramye devadevaM maheshvaram |
dhyAnoparatamAsInaM prasannamukhapa~Nkajam || 1||

surAsurashiroratnara~njitA~NghriyugaM prabhum |
praNamya shirasA nandI baddhA~njalirabhAShata || 2||

shrInandikeshvara uvAcha |
devadeva jagannAtha saMshayo.asti mahAnmama |
rahasyamekamichChAmi praShTuM tvAM bhaktavatsala || 3||

devatAyAstvayA kasyAH stotrametaddivAnisham |
paThyate nirataM nAtha tvattaH kimaparaM mahat || 4||

iti pRRiShTastadA devo nandikena jagadguruH |
provAcha bhagavAnIsho vikasannetrapa~NkajaH || 5||

Ishvara uvAcha |
sAdhu sAdhu guNashreShTha pRRiShTavAnasi mAM cha yat |
skandasyApi cha yadgopyaM rahasyaM kathayAmi tat || 6||

purA kalpakShaye lokAnsisRRikShurmUDhachetanaH |
guNatrayamayI shaktirmUlaprakRRitisaMj~nitA || 7||

tasyAmahaM samutpannastatvaistairmahadAdibhiH |
chetaneti tataH shaktirmAM kApyAli~Ngya tasthuShI || 8||

hetussa~NkalpajAlasya manodhiShThAyinI shubhA |