Bhavani Stutiभवानीस्तुति భవానీస్తుతి பவாநீஸ்துதி ಭವಾನೀಸ್ತುತಿ ભવાનીસ્તુતિ ভবানীস্তুতি ଭଵାନୀସ୍ତୁତି ഭവാനീസ്തുതി

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Bhavani
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Bhavani Stuti In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Stuti In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Stuti In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Stuti In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Stuti In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Stuti In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Stuti In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Stuti In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bhavani Stuti In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

bhavAnIstuti

{|| bhavAnIstuti ||}
AnandamantharapurandaramuktamAlyaM maulau haThena nihitaM mahiShAsurasya |
pAdAmbujaM bhavatu vo vijayAya maMju-maMjIrashiMjitamanoharamambikAyAH || 1||

brahmAdayo.api yadapAMgataraMgabhaMgyA sRRiShTi sthiti-pralayakAraNatAM vrajanti |
lAvaNyavArinidhivI chipariplutAyai tasyai namo.astu satataM haravallabhAyai || 2||

paulastyapInabhujasampadudasyamAnakailAsasambhramaviloladRRishaH priyAyAH |
shreyAMsivodishatunihanutakopachihnamAliMganotpulakabhAsitamindumauleH || 3||

dishyAnmahAsurashiraH sarasIpsitAni preMkhannakhAvalimayUkhamRRiNAlanAlam |
chaNDayAshchalachchaTulanUpurachaMcharIkajhAMkArahAri charaNAmburUhadvayaM vaH || 4||

|| iti bhavAnI stuti sampUrNA ||

Visit http://www.webdunia.com for additional texts with Hindi meanings.

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org