Bilvashtakam ( Version 2 )बिल्वाष्टकम् ( 2 ) బిల్వాష్టకమ్ ( 2 ) பில்வாஷ்டகம் ( 2 ) ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್ ( 2 ) બિલ્વાષ્ટકમ્ ( 2 ) বিল্বাষ্টকম্ ( 2 ) ବିଲ୍ଵାଷ୍ଟକମ୍ ( 2 ) ബില്വാഷ്ടകമ് ( 2 )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Bilvashtakam ( Version 2 ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 2 ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 2 ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 2 ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 2 ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 2 ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 2 ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 2 ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Bilvashtakam ( Version 2 ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Participants Of South India Female Choir - Bilvaashtakam
2gaana.com/.... Ram - Bilvaashtakam
3gaana.com/.... Sounds of Isha - Bilvashtakam
4gaana.com/.... Hema Desai - Bilwashtakam
5gaana.com/.... Ramu - Bilwashtakam
6gaana.com/.... Madhu Balakrishna - Bilvastakam
7gaana.com/.... V. Kasinath Vishwanath Sharma - Bilvaashtakam
8gaana.com/.... Rattan Mohan Sharma - Bilvashtakam
9www.saavn.com/.... SP Balasubrahmanyam - Bilvashtakam
10www.saavn.com/.... - - Bilvashtakam
11www.saavn.com/.... CS Ramesh & MR Gopinath - Bilvashtakam
12www.saavn.com/.... Rajesh Krishnan - Bilvashtakam
13www.saavn.com/.... Ram - Bilvashtakam
14www.saavn.com/.... S Rajeshwari - Bilvashtakam
15www.saavn.com/.... Sounds of Isha - Bilvashtakam
16www.saavn.com/.... Rattan Mohan Sharma - Bilvashtakam
17www.saavn.com/.... Parthasaradhi & NS.Prakash Rao - Bilvasthakam
18www.saavn.com/.... Sulamangalam Sisters - Sri Bilvashtakam

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

bilvAShTakam 2

{|| bilvAShTakam 2 ||}
tridalaM triguNAkAraM triNetraM cha triyAyudham |
trijanmapApasaMhAraM ekabilvaM shivArpaNam || 1||

trishAkairbilvapatraishcha achChidraiH komalaishshubhaiH |
tava pUjAM kariShyAmi ekabilvaM shivArpaNam || 2||

darshanaM bilvavRRikShasya sparshanaM pApanAshanam |
aghorapApasaMhAraM ekabilvaM shivArpaNam || 3||

kAshIkShetranivAsaM cha kAlabhairavadarshanam |
prayAge mAdhavaM dRRiShTvA ekabilvaM shivArpaNam || 4||

tulasI bilvanirguNDI jaMbIrAmalakaM tathA |
pa~nchabilvamiti khyAtA ekabilvaM shivArpaNam || 5||

taTAkaM dhananikShepaM brahmasthApyaM shivAlayam |
koTikanyAmahAdAnaM ekabilvaM shivArpaNam || 6||

dantyashvakoTidAnAni ashvamedhashatAni cha |
koTikanyAmahAdAnaM ekabilvaM shivArpaNam || 7||

sAlagrAmasahasrANi viprAnnaM shatakoTikam |
yaj~nakoTisahasrANi ekabilvaM shivArpaNam || 8||

aj~nAnena kRRitaM pApaM j~nAnenApi kRRitaM cha yat |
tatsarvaM nAshamAyAtu ekabilvaM shivArpaNam || 9||

ekaikabilvapatreNa koTiyaj~naphalaM labhet |
mahAdevasya pUjArthaM ekabilvaM shivArpaNam || 10||