Brihaspati Stotramबृहस्पतिस्तोत्रम् బృహస్పతిస్తోత్రమ్ பஹஸ்பதிஸ்தோத்ரம் ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ತೋತ್ರಮ್ બૃહસ્પતિસ્તોત્રમ્ বৃহস্পতিস্তোত্রম্ ବୃହସ୍ପତିସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ബൃഹസ്പതിസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Brihaspati
Source : Skanda Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Brihaspati Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Brihaspati Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | hindudevotionalblog.com/2014/01/…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... R.Vedavalli - Brihaspati Stotram ( Prayers To Navagraha )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... R.Vedavalli Prayers To Navagraha Brihaspati Stotram 12 ₹

Sample text lyrics in English:

bRRihaspatistotram

{|| bRRihaspatistotram ||}
shrI gaNeshAya namaH |
asya shrIbRRihaspatistotrasya gRRitsamada RRiShiH, anuShTup ChandaH,
bRRihaspatirdevatA, bRRihaspatiprItyarthaM jape viniyogaH |
gururbRRihaspatirjIvaH surAchAryo vidAMvaraH |
vAgIsho dhiShaNo dIrghashmashruH pItAmbaro yuvA || 1||

sudhAdRRiShTirgrahAdhIsho grahapIDApahArakaH |
dayAkaraH saumyamUrtiH surArchyaH ku~NmaladyutiH || 2||

lokapUjyo lokagururnItij~no nItikArakaH |
tArApatishchA~Ngiraso vedavaidyapitAmahaH || 3||

bhaktyA bRRihaspatiM smRRitvA nAmAnyetAni yaH paThet |
arogI balavAn shrImAn putravAn sa bhavennaraH || 4||

jIvedvarShashataM martyo pApaM nashyati nashyati |
yaH pUjayedgurudine pItagandhAkShatAmbaraiH || 5||

puShpadIpopahAraishcha pUjayitvA bRRihaspatim |
brAhmaNAnbhojayitvA cha pIDAshAntirbhavedguroH || 6||

|| iti shrIskandapurANe bRRihaspatistotraM sampUrNam ||

Encoded and Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com