Budha Pancha Vimsathi Nama Stotramबुधपञ्चविंशतिनामस्तोत्रम् బుధపఞ్చవింశతినామస్తోత్రమ్ புதபஞ்சவிஂஶதிநாமஸ்தோத்ரம் ಬುಧಪಞ್ಚವಿಂಶತಿನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ બુધપઞ્ચવિંશતિનામસ્તોત્રમ્ বুধপঞ্চবিংশতিনামস্তোত্রম্ ବୁଧପଞ୍ଚଵିଂଶତିନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ബുധപഞ്ചവിംശതിനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Budha
Source : Padma Puranam
Stotram Type : Pancha Vimsathi Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Budha Pancha Vimsathi Nama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Pancha Vimsathi Nama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Pancha Vimsathi Nama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Pancha Vimsathi Nama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Pancha Vimsathi Nama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Pancha Vimsathi Nama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Pancha Vimsathi Nama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Pancha Vimsathi Nama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Budha Pancha Vimsathi Nama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

budhapa~nchaviMshatinAmastotram

{|| budhapa~nchaviMshatinAmastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
asya shrIbudhapa~nchaviMshatinAmastotrasya prajApatirRRiShiH,
triShTup ChandaH, budho devatA, budhaprItyarthaM jape viniyogaH ||

budho buddhimatAM shreShTho buddhidAtA dhanapradaH |
priya~NgukalikAshyAmaH ka~njanetro manoharaH || 1||

grahapamo rauhiNeyo nakShatresho dayAkaraH |
viruddhakAryahantA cha saumyau buddhivivardhanaH || 2||

chandrAtmajo viShNurUpI j~nAnI j~no j~nAninAyakaH |
grahapIDAharo dAraputradhAnyapashupradaH || 3||

lokapriyaH saumyamUrtirguNado guNivatsalaH |
pa~nchaviMshatinAmAni budhasyaitAni yaH paThet || 4||

smRRitvA budhaM sadA tasya pIDA sarvA vinashyati |
taddine vA paThedyastu labhate sa manogatam || 5||

iti shrIpadmapurANe budhapa~nchaviMshatinAmastotraM sampUrNam ||


Encoded and Proofread by : Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org