Chandra Ashta Vimsathi Nama Stotramचन्द्राष्टाविंशतिनामस्तोत्रम् చన్ద్రాష్టావింశతినామస్తోత్రమ్ சந்த்ராஷ்டாவிஂஶதிநாமஸ்தோத்ரம் ಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ચન્દ્રાષ્ટાવિંશતિનામસ્તોત્રમ્ চন্দ্রাষ্টাবিংশতিনামস্তোত্রম্ ଚନ୍ଦ୍ରାଷ୍ଟାଵିଂଶତିନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ചന്ദ്രാഷ്ടാവിംശതിനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Chandra
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashta Vimsathi Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Chandra Ashta Vimsathi Nama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashta Vimsathi Nama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashta Vimsathi Nama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashta Vimsathi Nama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashta Vimsathi Nama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashta Vimsathi Nama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashta Vimsathi Nama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashta Vimsathi Nama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashta Vimsathi Nama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... R.Vedavalli - Chandra Ashtaavimshati Naama Stotram ( Prayers To Navagraha )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

chandrAShTAviMshatinAmastotram

{|| chandrAShTAviMshatinAmastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
asya shrIchandrAShTAviMshatinAmastotrasya gautama RRiShiH,
somo devatA, virATa ChandaH, chandraprItyarthe jape viniyogaH |
chandrasya shrRRiNu nAmAni shubhadAni mahIpate |
yAni shrRRitvA naro duHkhAnmuchyate nAtra saMshayaH || 1||

sudhAkarashcha somashcha glaurabjaH kumudapriyaH |
lokapriyaH shubhrabhAnushchandramA rohiNIpatiH || 2||

shashI himakaro rAjA dvijarAjo nishAkaraH |
Atreya induH shItAMshuroShadhIShaH kalAnidhiH || 3||

jaivAtRRiko ramAbhrAtA kShIrodArNavasambhavaH |
nakShatranAyakaH shambhushirashchUDAmaNirvibhuH || 4||

tApahartA nabhodIpo nAmAnyetAni yaH paThet |
pratyahaM bhaktisaMyuktastasya pIDA vinashyati || 5||

taddine cha paThedyastu labhetsarvaM samIhitam |
grahAdInAM cha sarveShAM bhavechchandrabalaM sadA || 6||

|| iti shrIchandrAShTAviMshatinAmastotraM sampUrNam ||


Encoded and Proofread by : Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com