Chandra Ashtottara Shatanama Stotramचन्द्राष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् చన్ద్రాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ சந்த்ராஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ચન્દ્રાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ চন্দ্রাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ ଚନ୍ଦ୍ରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ചന്ദ്രാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Chandra
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Chandra Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashtottara Shatanama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashtottara Shatanama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashtottara Shatanama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chandra Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIchandrAShTottarashatanAmastotram

{|| shrIchandrAShTottarashatanAmastotram ||}
chandra bIja mantra - OM shrA.N shrIM shrauM saH chandrAya namaH ||

shrImAn shashadharashchandro tArAdhIsho nishAkaraH |
sudhAnidhiH sadArAdhyaH satpatiH sAdhupUjitaH || 1||

jitendriyo jagadyoniH jyotishchakrapravartakaH |
vikartanAnujo vIro vishvesho viduShAmpatiH || 2||

doShAkaro duShTadUraH puShTimAn shiShTapAlakaH |
aShTamUrtipriyo.ananta kaShTadArukuThArakaH || 3||

svaprakAshaH prakAshAtmA dyucharo devabhojanaH |
kaLAdharaH kAlahetuH kAmakRRitkAmadAyakaH || 4||

mRRityusaMhArako.amartyo nityAnuShThAnadAyakaH |
kShapAkaraH kShINapApaH kShayavRRiddhisamanvitaH || 5||

jaivAtRRikaH shuchI shubhro jayI jayaphalapradaH |
sudhAmayassurasvAmI bhaktAnAmiShTadAyakaH || 6||

bhuktido muktido bhadro bhaktadAridryabha~njakaH | var bha~njanaH
sAmagAnapriyaH sarvarakShakaH sAgarodbhavaH || 7||

bhayAntakRRit bhaktigamyo bhavabandhavimochakaH |
jagatprakAshakiraNo jagadAnandakAraNaH || 8||

nissapatno nirAhAro nirvikAro nirAmayaH |
bhUchChAyA.a.achChAdito bhavyo bhuvanapratipAlakaH || 9||

sakalArtiharaH saumyajanakaH sAdhuvanditaH |