Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotramछिन्नमस्ताष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ఛిన్నమస్తాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ சிந்நமஸ்தாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ છિન્નમસ્તાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ছিন্নমস্তাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ ଛିନ୍ନମସ୍ତାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഛിന്നമസ്താഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Shiva
Deity : Shakti > Chinnamasta
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIChinnamastAShTottarashatanAmastotram

{|| shrIChinnamastAShTottarashatanAmastotram ||}
shrIpArvatyuvAcha --
nAmnAM sahasramaM paramaM ChinnamastA-priyaM shubham |
kathitaM bhavatA shambho sadyaH shatru-nikRRintanam || 1||

punaH pRRichChAmyahaM deva kRRipAM kuru mamopari |
sahasra-nAma-pAThe cha ashakto yaH pumAn bhavet || 2||

tena kiM paThyate nAtha tanme brUhi kRRipA-maya |
shrI sadAshiva uvAcha -
aShTottara-shataM nAmnAM paThyate tena sarvadA || 3||

sahasr-nAma-pAThasya phalaM prApnoti nishchitam |
OM asya shrIChinnamastAShTottara-shata-nAama-stotrasya sadAshiva
RRiShiranuShTup ChandaH shrIChinnamastA devatA
mama-sakala-siddhi-prAptaye jape viniyogaH ||

OM ChinnamastA mahAvidyA mahAbhImA mahodarI |
chaNDeshvarI chaNDa-mAtA chaNDa-muND-prabha~njinI || 4||

mahAchaNDA chaNDa-rUpA chaNDikA chaNDa-khaNDinI |
krodhinI krodha-jananI krodha-rUpA kuhU kalA || 5||

kopAturA kopayutA jopa-samhAra-kAriNI |
vajra-vairochanI vajrA vajra-kalpA cha DAkinI || 6||

DAkinI karmma-niratA DAkinI karma-pUjitA |
DAkinI sa~Nga-niratA DAkinI prema-pUritA || 7||