Chinnamasta Hrudaya Stotramछिन्नमस्ताहृदयम् ఛిన్నమస్తాహృదయమ్ சிந்நமஸ்தாஹதயம் ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಹೃದಯಮ್ છિન્નમસ્તાહૃદયમ્ ছিন্নমস্তাহৃদযম্ ଛିନ୍ନମସ୍ତାହୃଦଯମ୍ ഛിന്നമസ്താഹൃദയമ്

Stotram Info:

Author : Mahadeva
Deity : Shakti > Chinnamasta
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Hrudaya Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Chinnamasta Hrudaya Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Hrudaya Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Hrudaya Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Hrudaya Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Hrudaya Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Hrudaya Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Hrudaya Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Hrudaya Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Hrudaya Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIChinnamastAhRRidayam

{|| shrIChinnamastAhRRidayam ||}
shrIgaNeshAya namaH |
shrIpArvatyuvAcha |
shrutaM pUjAdikaM samyagbhavadvaktrAbjaniHsRRitam |
hRRidayaM ChinnamastAyAH shrotumichChAmi sAmpratam || 1||

OM mahAdeva uvAcha |
nAdyAvadhi mayA proktaM kasyApi prANavallabhe |
yatvayA paripRRiShTo.ahaM vakShye prItyai tava priye || 2||

OM asya shrIChinnamastAhRRidayastotramantrasya bhairava RRiShiH ,
samrAT ChandaH , ChinnamastA devatA , hUM bIjam ,
OM shaktiH , hrIM kIlakaM , shatrukShayakaraNArthe pAThe viniyogaH ||

OM bhairavaRRiShaye namaH shirasi |
OM samrATChandase namo mukhe |
OM ChinnamastAdevatAyai namo hRRidi |
OM hUM bIjAya namo guhye |
OM OM shaktaye namaH pAdayoH |
OM hrIM kIlakAya namo nAbhau |
OM viniyogAya namaH sarvA~Nge |
iti RRiShyAdinyAsaH |
OM OM a~NguShThAbhyAM namaH |
OM hUM tarjanIbhyAM namaH |