Chinnamasta Sahasranama Stotramछिन्नमस्तासहस्रनामस्तोत्रम् ఛిన్నమస్తాసహస్రనామస్తోత్రమ్ சிந்நமஸ்தாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ છિન્નમસ્તાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ছিন্নমস্তাসহস্রনামস্তোত্রম্ ଛିନ୍ନମସ୍ତାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഛിന്നമസ്താസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Shiva
Deity : Shakti > Chinnamasta
Source : Vishvasara Tantram
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Chinnamasta Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Chinnamasta Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIChinnamastAsahasranAmastotram

{|| shrIChinnamastAsahasranAmastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
shrIdevyuvAcha |
devadeva mahAdeva sarvashAstravidAMvara |
kRRipAM kuru jagannAtha kathayasva mama prabho || 1||

prachaNDachaNDikA devI sarvalokahitaiShiNI |
tasyAshcha kathitaM sarvaM stavaM cha kavachAdikam || 2||

idAnIM ChinnamastAyA nAmnAM sAhasrakaM shubham |
tvaM prakAshaya me deva kRRipayA bhaktavatsala || 3||

shrIshiva uvAcha |
shrRRiNu devi pravakShyAmi chChinnAyAH sumanoharam |
gopanIyaM prayatnena yadIchChedAtmano hitam || 4||

na vaktavyaM cha kutrApi prANaiH kaNThagatairapi |
tachChRRiNuShva maheshAni sarvaM tatkathayAmi te || 5||

vinA pUjAM vinA dhyAnaM vinA jApyena siddhyati |
vinA dhyAnaM tathA devi vinA bhUtAdishodhanam || 6||

paThanAdeva siddhiH syAtsatyaM satyaM varAnane |
purA kailAsashikhare sarvadevasabhAlaye || 7||

paripaprachCha kathitaM tathA shrRRiNu varAnane |
OM asya shrIprachaNDachaNDikAsahasranAmastotrasya bhairava RRiShiH ,
samrAT ChandaH , prachaNDachaNDikA devatA ,