Dakshinamurthy Stotram ( Version 2 )दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् ( 2 ) దక్షిణామూర్తిస్తోత్రమ్ ( 2 ) தக்ஷிணாமூர்திஸ்தோத்ரம் ( 2 ) ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( 2 ) દક્ષિણામૂર્તિસ્તોત્રમ્ ( 2 ) দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্ ( 2 ) ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( 2 ) ദക്ഷിണാമൂര്തിസ്തോത്രമ് ( 2 )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva > Dakshinamurti
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Dakshinamurthy Stotram ( Version 2 ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakshinamurthy Stotram ( Version 2 ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakshinamurthy Stotram ( Version 2 ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakshinamurthy Stotram ( Version 2 ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakshinamurthy Stotram ( Version 2 ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakshinamurthy Stotram ( Version 2 ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakshinamurthy Stotram ( Version 2 ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakshinamurthy Stotram ( Version 2 ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dakshinamurthy Stotram ( Version 2 ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIdakShniNAmUrtistotram 2

{|| shrIdakShniNAmUrtistotram 2 ||}
upAsakAnAM yadupAsanIyamupAttavAsaM vaTashAkhimUle |
taddhAma dAkShiNyajuShA svamUrtyA jAgartu chitte mama bodharUpam || 1||

adrAkShamakShINadayAnidhAnamAchAryamAdyaM vaTamUlabhAge |
maunena mandasmitabhUShitena maharShilokasya tamo nudantam || 2||

vidrAvitAsheShatamogaNena mudrAvisheSheNa muhurmunInAm |
nirasya mAyAM dayayA vidhatte devo mahAMstattvamasIti bodham || 3||

apArakAruNyasudhAtara~NgairapA~NgapAtairavalokayantam |
kaThorasaMsAranidAghataptAnmunInahaM naumi guruM gurUNAm || 4||

mamAdyadevo vaTamUlavAsI kRRipAvisheShAtkRRitasannidhAnaH |
oMkArarUpAmupadishya vidyAmAvidyakadhvAntamapAkarotu || 5||

kalAbhirindoriva kalpitA~NgaM muktAkalApairiva baddhamUrtim |
Alokaye deshikamaprameyamanAdyavidyAtimiraprabhAtam || 6||

svadakShajAnusthitavAmapAdaM pAdodarAlaMkRRitayogapaTTam |
apasmRRiterAhitapAdama~Nge praNaumi devaM praNidhAnavantam || 7||

tattvArthamantevasatAmRRiShINAM yuvA.api yaH sannupadeShTumIShTe |
praNaumi taM prAktanapuNyajAlairAchAryamAshcharyaguNAdhivAsam || 8||

ekena mudrAM parashuM kareNa kareNa chAnyena mRRigaM dadhAnaH |
svajAnuvinyastakaraH purastAdAchAryachUDAmaNirAvirastu || 9||

AlepavantaM madanA~NgabhUtyA shArdUlakRRittyA paridhAnavantam |
Alokaye ka~nchana deshikendramaj~nAnavArAkaravADavAgnim || 10||