Damodara Stotramदामोदरस्तोत्रम् దామోదరస్తోత్రమ్ தாமோதரஸ்தோத்ரம் ದಾಮೋದರಸ್ತೋತ್ರಮ್ દામોદરસ્તોત્રમ્ দামোদরস্তোত্রম্ ଦାମୋଦରସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ദാമോദരസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Satyavrata
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Padma Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Damodara Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Damodara Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Damodara Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Damodara Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Damodara Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Damodara Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Damodara Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Damodara Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Damodara Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Daamodaraashtakam"

Sample text lyrics in English:

satyavratoktadAmodarastotram

{|| satyavratoktadAmodarastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH ||

sindhudeshodbhavo vipro nAmnA satyavrataH sudhIH |
virakta indriyArthebhyastyaktvA putragRRihAdikam || 1||

vRRindAvane sthitaH kRRiShNamArirAdha divAnisham |
niHsvaH satyavrato vipro nirjane.avyagramAnasaH || 2||

kArtike pUjayAmAsa prItyA dAmodaraM nRRipa |
tRRitIye.ahni sakRRidbhu~Nkte patraM mUlaM phalaM tathA || 3||

pUjayitvA hariM stauti prItyA dAmodarAbhidham || 4||

satyavrata uvAcha |
namAmIshvaraM sachchidAnandarUpaM lasatkuNDalaM gokule bhrAjamAnam |
yashodAbhiyolUkhale dhAvamAnaM parAmRRiShTamatyantato dUtagopyA || 5||

rudantaM muhurnetrayugmaM mRRijantaM karAmbhojayugmena sAta~Nkanetram |
muhuHshvAsakaM patrirekhA~NkakaNThaM sthitaM naumi dAmodaraM bhaktavandyam || 6||

varaM deva dehIsha mokShAvadhiM vA na chAnyaM vRRiNe.ahaM vareshAdapIha |
idaM te vapurnAtha gopAlabAlaM sadA me manasyAvirAstAM kimanyaiH || 7||

idaM te mukhAmbhojamatyantanIlairvRRitaM kuntalaiH snigdhavaktraishcha gopyA |
muhushchumbitaM bimbaraktAdharaM me manasyAvirAstAmalaM lakShalAbhaiH || 8||

namo deva dAmodarAnanta viShNo prasIda prabho duHkhajAlAbdhimagnam |
kRRipAdRRiShTivRRiShTyA.atidInaM cha rakSha gRRihANesha mAmaj~namevAkShidRRishyam || 9||

kuberAtmajau vRRikShamUrtI cha yadvatvayA mochitau bhaktibhAjau kRRitau cha |