Dasakshara Mantra Stotramदशाक्षरमन्त्र स्तोत्रम् దశాక్షరమన్త్ర స్తోత్రమ్ தஶாக்ஷரமந்த்ர ஸ்தோத்ரம் ದಶಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ દશાક્ષરમન્ત્ર સ્તોત્રમ્ দশাক্ষরমন্ত্র স্তোত্রম্ ଦଶାକ୍ଷରମନ୍ତ୍ର ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ദശാക്ഷരമന്ത്ര സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Mudgala Rishi
Deity : Ganesh
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Mantra Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Dasakshara Mantra Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dasakshara Mantra Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dasakshara Mantra Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dasakshara Mantra Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dasakshara Mantra Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dasakshara Mantra Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dasakshara Mantra Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dasakshara Mantra Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dasakshara Mantra Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

dashAkSharamantrastotram

{|| dashAkSharamantrastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
mudgala uvAcha |
asachChaktishcha satsUryaH samo viShNurmahAmune |
avyaktaH sha~NkarasteShAM saMyoge gaNapo bhavet || 1||

saMyoge mAyayA yukto gaNesho brahmanAyakaH |
ayoge mAyayA hIno bhavati munisattamA || 2||

saMyogAyogayoryoge yogo gaNeshasaMj~nitaH |
shAntibhyaH shAntidaH prokto bhajane bhaktisaMyutaH || 3||

evamuktvA gaNeshasya dadau mantraM sa mudgalaH |
ekAkSharaM vidhiyutaM tataH so.antarhito.abhavat || 4||

tato.ahaM gaNarAjaM tamabhajaM sarvabhAvataH |
tena shAnti samAyuktashcharAmi tvakutobhayaH || 5||

na gaNeshAtparaM brahma na gaNeshAtparaM tapaH |
na GaNeshAtparaM karma j~nAnaM na gaNapAtparam || 6||

na gaNeshAtparo yogo bhaktirna gaNapAtparA |
tasmAtsa sarvapUjyo.ayaM sarvAdau siddhidAyakaH || 7||

gaNeshAnaM parityajya karmaj~nAnAdikaM charet |
tatsarvaM niShphalaM yAti bhasmani prahutaM yathA || 8||

sarvAMstyajya gaNeshaM yo bhajate.ananyachetasA |
sarvasiddhiM labhetsadyo brahmabhUtaH sa kathyate || 9||