Dashavatara Stutiदशावतारस्तुती దశావతారస్తుతీ தஶாவதாரஸ்துதீ ದಶಾವತಾರಸ್ತುತೀ દશાવતારસ્તુતી দশাবতারস্তুতী ଦଶାଵତାରସ୍ତୁତୀ ദശാവതാരസ്തുതീ

Stotram Info:

Author : Vadiraja Theertha
Deity : Maha Vishnu > Dashavatara
Source : Single
Stotram Type : Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Dashavatara Stuti In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Stuti In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Stuti In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Stuti In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Stuti In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Stuti In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Stuti In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Stuti In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dashavatara Stuti In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | dvaita.org/haridasa/songs/vadira…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

dashAvatArastutI

{|| dashAvatArastutI ||}
proShThIshavigraha suniShThIvanoddhata vishiShTAmbuchArijaladhe |
koShThAntarAhitavicheShTAgamaugha parameShThIDita tvamavamAm |
preShThArkasUnumanucheShThArthamAtmavidatIShTo yugAntasamaye |
stheShThAtmashRRi~NgadhRRitakAShThAmbuvAhana varAShTApadaprabhatano || 1||

khaNDIbhavadbahuLaDiNDIrajRRimbhaNa suchaNDI kRRito dadhi mahA |
kANDAti chitra gati shauNDAdya haimarada bhANDA prameya charita |
chaNDAshvakaNThamada shuNDAla durhRRidaya gaNDA bhikhaNDAkara do-
shchaNDA mareshahaya tuNDAkRRite dRRishamakhaNDAmalaM pradisha me || 2||

kUrmAkRRite tvavatu narmAtma pRRiShThadhRRita bharmAtma mandara gire |
dharmAvalambana sudharmAsadAkalitasharmA sudhAvitaraNAt |
durmAna rAhumukha durmAyi dAnavasumarmAbhibhedana paTo |
dharmArka kAnti vara varmA bhavAn bhuvana nirmANa dhUta vikRRitiH || 3||

dhanvantare.a~Ngaruchi dhanvantare.aritaru dhanvanstarIbhavasudhA-
bhAnvantarAvasatha manvantarAdhikRRita tanvantarauShadhanidhe |
danvantara~NgashugudanvantamAjiShu vitanvanmamAbdhi tanayA |
sUnvantakAtmahRRidatanvarAvayava tanvantarArtijaladhau || 4||

yA kShIravArdhimathanAkShINadarpaditijAkShobhitAmaragaNA-
pekShAptaye.ajani valakShAMShubimbajidatIkShNAlakAvRRitamukhI |
sUkShmAvalagnavasanAkShepakRRitkucha kaTAkShAkShamIkRRitamano-
dIkShAsurAhRRitasudhAkShANino.avatusu rUkShekShaNAddharitanuH || 5||