Datta Mala Mantraदत्तमाला मन्त्र దత్తమాలా మన్త్ర தத்தமாலா மந்த்ர ದತ್ತಮಾಲಾ ಮನ್ತ್ರ દત્તમાલા મન્ત્ર দত্তমালা মন্ত্র ଦତ୍ତମାଲା ମନ୍ତ୍ର ദത്തമാലാ മന്ത്ര

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Guru > Dattatreya Swami
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Mala Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Datta Mala Mantra In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Mala Mantra In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Mala Mantra In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Mala Mantra In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Mala Mantra In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Mala Mantra In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Mala Mantra In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Mala Mantra In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Datta Mala Mantra In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Jash Patel - OM SHREE DATTA MAHA MALA MANTRA

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIdattamAlA mantra

{|| shrIdattamAlA mantra ||}
OM namo bhagavate dattAtreyAya, smaraNamAtrasantuShTAya,
mahAbhayanivAraNAya mahAj~nAnapradAya, chidAnandAtmane
bAlonmattapishAchaveShAya, mahAyogine avadhUtAya,
anasUyAnandavardhanAya atriputrAya, OM bhavabandhavimochanAya,
AM asAdhyasAdhanAya, hrIM sarvavibhUtidAya,
krauM asAdhyAkarShaNAya, aiM vAkpradAya, klIM jagatrayavashIkaraNAya,
sauH sarvamanaHkShobhaNAya, shrIM mahAsampatpradAya,
glauM bhUmaMDalAdhipatyapradAya, drAM chiraMjIvine,
vaShaTvashIkuru vashIkuru, vauShaT AkarShaya AkarShaya,
huM vidveShaya vidveShaya, phaT uchchATaya uchchATaya,
ThaH ThaH staMbhaya staMbhaya, kheM kheM mAraya mAraya,
namaH sampannaya sampannaya, svAhA poShaya poShaya,
paramantraparayantraparatantrANi ChiMdhi ChiMdhi,
grahAnnivAraya nivAraya, vyAdhIn vinAshaya vinAshaya,
duHkhaM hara hara, dAridryaM vidrAvaya vidrAvaya,
dehaM poShaya poShaya, chittaM toShaya toShaya,
sarvamantrasvarUpAya, sarvayantrasvarUpAya,
sarvatantrasvarUpAya, sarvapallavasvarUpAya,
OM namo mahAsiddhAya svAhA |