Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotramदत्तात्रेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ( मन्त्रगर्भ ) దత్తాత్రేయాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ( మన్త్రగర్భ ) தத்தாத்ரேயாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ( மந்த்ரகர்ப ) ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಮನ್ತ್ರಗರ್ಭ ) દત્તાત્રેયાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ( મન્ત્રગર્ભ ) দত্তাত্রেযাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ ( মন্ত্রগর্ভ ) ଦତ୍ତାତ୍ରେଯାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ମନ୍ତ୍ରଗର୍ଭ ) ദത്താത്രേയാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമ് ( മന്ത്രഗര്ഭ )

Stotram Info:

Author : Vasudevanand Saraswati
Deity : Guru > Dattatreya Swami
Source : Single
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

mantragarbha dattAtreyAShTottarashatanAmastotram

{|| mantragarbha dattAtreyAShTottarashatanAmastotram ||}
oMkAratattvarUpAya divyaj~nAnAtmane namaH | nabhotItamahAdhAmna aiMdryRRidhyA ojase namaH || 1||

naShTamatsaragamyAyAgamyAchArAtmavartmane | mochitAmedhyakRRitaye RhIMbIjashrANitashriye || 2||

mohAdivibhramAntAya bahukAyadharAya cha | bhattadurvaibhavaChetre klIMbIjavarajApine || 3||

bhavahe- tuvinAshAya rAjachChoNAdharAya cha | gatiprakampitANDAya chAruvyahatabAhave || 4||

gataga- rvapriyAyAstu yamAdiyatachetase | vashitAjAtavashyAya muNDine anasUyave || 5||

vadadva- reNyavAgjAlA-vispRRiShTavividhAtmane | tapodhanaprasannAye-DApatistutakIrtaye || 6||

tejomaNyantara~NgAyA-dmarasadmavihApane | AntarasthAnasaMsthAyAyaishvaryashrautagItaye || 7||

vAtAdibhayayugbhAva-hetave hetubetave | jagadAtmAtmabhUtAya vidviShatShaTkaghAtine || 8||

surava-rgoddhRRite bhRRityA asurAvAsabhedine | netre cha nayanAkShNe chichchetanAya mahAtmane || 9||

devAdhidevadevAya vasudhAsurapAline | yAjinAmagragaNyAya drAMbIjajapatuShTaye || 10||

vAsanAvanadAvAya dhUliyugdehamAline | yatisaMnyAsigataye dattAtreyeti saMvide || 11||

yajanAsyabhujejAya tArakAvAsagAmine | mahAjavAspRRigrUpAyA-ttAkArAya virUpiNe || 12||

narAya dhIpradIpAya yashasviyashase namaH | hAriNe chojvalA~NgAyAtrestanUjAya sambhave || 13||

mochitAmarasa~NghAya dhImatAM dhIrakAya cha | baliShThavipralabhyAya yAgahomapriyAya cha || 14||

bhajanmahimaviKyAtre.amarArimahimachChide | lAbhAya muNDipUjyAya yamine hemamAline || 15||

gatopAdhivyAdhaye cha hiraNyAhitakAntaye | yatIndracharyAM dadhate narabhAvauShadhAya cha || 16||

variShThayogipUjyAya tantusantanvate namaH | svAtmagAthAsutIrthAya maHshriye ShaTkarAya cha || 17||

tejomayottamA~NgAya nodanAnodyakarmaNe | hAnyAptimRRitivij~nAtra oMkAritasubhaktaye || 18||

rukShu~NmanaHkhedahRRite darshanAviShayAtmane | rAMkavAtatavastrAya naratattvaprakAshine || 19||

drAvitapraNatAghAyA-ttaHsvajiShNuHsvarAshaye | rAjantryAsyaikarUpAya maHsthAyamasubamdhave || 20||