Dattatreya Yoga Shastraदत्तात्रेय योग शास्त्र దత్తాత్రేయ యోగ శాస్త్ర தத்தாத்ரேய யோக ஶாஸ்த்ர ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ દત્તાત્રેય યોગ શાસ્ત્ર দত্তাত্রেয যোগ শাস্ত্র ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ദത്താത്രേയ യോഗ ശാസ്ത്ര

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Guru > Dattatreya Swami
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Dattatreya Yoga Shastra In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Yoga Shastra In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Yoga Shastra In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Yoga Shastra In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Yoga Shastra In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Yoga Shastra In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Yoga Shastra In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Yoga Shastra In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dattatreya Yoga Shastra In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIdattAtreya yoga shAstra

{|| shrIdattAtreya yoga shAstra ||}
nRRisiMharUpiNe chidAtmane sukhasvarUpiNe |
padaiH tribhiH tadAdibhiH nirUpitAya vai namaH || 1||

sAMkRRitiH munivaryo asau bhUtaye yogalipsayA |
bhuvaM sarvAM paribhrAnyannaimiShAraNyamAptavAn || 2||

sugandhinAnAkusumaiH svAdusatphalasaMyutaiH |
shAkhibhiH sahitaM puNyaM jalakAsAramaNDitam || 3||

saH muniH vicharastatra dadarshAmrataroH adhaH |
vedikAyAM samAsInaM dattAtreyaM mahAmunim || 4||

baddhapadmAsanAsInaM nAsAgrArpitayA dRRishA |
UrumadhyagatottAnapANiyugmena shobhitam || 5||

tataH praNamyAkhilaM dattAtreyaM mahAmunim |
tat shiShyaiH saha tatraiva sammukhashchopaviShTavAn || 6||

tadaiva saH muniH yogAt viramya svapuraH sthitam |
uvAcha sAMkRRitiM pritipUrvakaM svAgataM vachaH || 7||

sAMkRRite kathaya tvaM mAM kimuddishyehAgataH |
iti pRRiShTastu saH prAha yogaM j~nAtumihAgataH || 8||

yogo hi bahudhA brahmantatsarvaM katayAmi te |
mantrayogo layashchaiva haThayogastathaiva cha |
rajayogashchaturthaH syAtyogAnAmuttamastu saH || 9||

Arambhashcha ghaTashchaiva tathA parichayaH smRRitaH |