Devi Aparadha Kshamapana Stotramदेव्यपराधक्षमापणस्तोत्रम् దేవ్యపరాధక్షమాపణస్తోత్రమ్ தேவ்யபராதக்ஷமாபணஸ்தோத்ரம் ದೇವ್ಯಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಸ್ತೋತ್ರಮ್ દેવ્યપરાધક્ષમાપણસ્તોત્રમ્ দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্ ଦେଵ୍ଯପରାଧକ୍ଷମାପଣସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ദേവ്യപരാധക്ഷമാപണസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Shakti > Durga > Devi
Source : Single
Stotram Type : Kshamapana Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Devi Aparadha Kshamapana Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Aparadha Kshamapana Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Aparadha Kshamapana Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Aparadha Kshamapana Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Aparadha Kshamapana Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Aparadha Kshamapana Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Aparadha Kshamapana Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Aparadha Kshamapana Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Aparadha Kshamapana Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Ashit Desai & Hema Desai - Devyaparadhan ( Shakti (Compilation) )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Ashit Desai & Hema Desai Soulful Prayers Devyaparadhan ( Shakti (Compilation) ) 12 ₹

Sample text lyrics in English:

devyaparAdhakShamApaNastotram

{|| devyaparAdhakShamApaNastotram ||}
|| atha devyaparAdhakShamApaNastotram ||
na mantraM no yantraM tadapi cha na jAne stutimaho
na chAhvAnaM dhyAnaM tadapi cha na jAne stutikathAH |
na jAne mudrAste tadapi cha na jAne vilapanaM
paraM jAne mAtastvadanusaraNaM kleshaharaNam || 1||

vidheraj~nAnena draviNaviraheNAlasatayA
vidheyAshakyatvAttava charaNayoryA chyutirabhUt |
tadetat kShantavyaM janani sakaloddhAriNi shive
kuputro jAyeta kvachidapi kumAtA na bhavati || 2||

pRRithivyAM putrAste janani bahavaH santi saralAH
paraM teShAM madhye viralataralo.ahaM tava sutaH |
madIyo.ayaM tyAgaH samuchitamidaM no tava shive
kuputro jAyeta kvachidapi kumAtA na bhavati || 3||

jaganmAtarmAtastava charaNasevA na rachitA
na vA dattaM devi draviNamapi bhUyastava mayA |
tathApi tvaM snehaM mayi nirupamaM yatprakuruShe
kuputro jAyeta kvachidapi kumAtA na bhavati || 4||

parityaktA devA vividhavidhasevAkulatayA
mayA pa~nchA shIteradhikamapanIte tu vayasi |
idAnIM chenmAtastava yadi kRRipA nApi bhavitA