Devi Bhujanga Stotramदेवीभुजंगस्तोत्रम् దేవీభుజంగస్తోత్రమ్ தேவீபுஜஂகஸ்தோத்ரம் ದೇವೀಭುಜಂಗಸ್ತೋತ್ರಮ್ દેવીભુજંગસ્તોત્રમ્ দেবীভুজংগস্তোত্রম্ ଦେଵୀଭୁଜଂଗସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ദേവീഭുജംഗസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Shakti > Devi
Source : Single
Stotram Type : Bhujangam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Devi Bhujanga Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Bhujanga Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Bhujanga Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Bhujanga Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Bhujanga Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Bhujanga Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Bhujanga Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Bhujanga Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Bhujanga Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... swami nirdosha - Devi Bhujangam

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

devIbhujaMgastotram

{|| devIbhujaMgastotram ||}
|| shrIH ||
|| devIbhujaMgastotram ||
viri~nchyAdibhiH pa~nchabhirlokapAlaiH
samUDhe mahAnandapIThe niShaNNam |
dhanurbANapAshA~NkushaprotahastaM
mahastraipuraM shaMkarAdvaitamavyAt || 1||

yadannAdibhiH pa~nchabhiH koshajAlaiH
shiraHpakShapuchChAtmakairantarantaH |
nigUDhe mahAyogapIThe niShaNNaM
purArerathAntaHpuraM naumi nityam || 2||

viri~nchAdirUpaiH prapa~nche vihRRitya
svatantrA yadA svAtmavishrAntireShA |
tadA mAnamAtRRiprameyAtiriktaM
parAnandamIDe bhavAni tvadIyam || 3||

vinodAya chaitanyamekaM vibhajya
dvidhA devi jIvaH shivashreti nAmnA |
shivasyApi jIvatvamApAdayantI
punarjIvamenaM shivaM vA karoShi || 4||

samAku~nchya mUlaM hRRidi nyasya vAyuM
mano bhrUbilaM prApayitvA nivRRittAH |