Devi Keshadi Pada Varnanamदेवी केशादिपादवर्णनम् దేవీ కేశాదిపాదవర్ణనమ్ தேவீ கேஶாதிபாதவர்ணநம் ದೇವೀ ಕೇಶಾದಿಪಾದವರ್ಣನಮ್ દેવી કેશાદિપાદવર્ણનમ્ দেবী কেশাদিপাদবর্ণনম্ ଦେଵୀ କେଶାଦିପାଦଵର୍ଣନମ୍ ദേവീ കേശാദിപാദവര്ണനമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Devi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Swarupa Varna Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Devi Keshadi Pada Varnanam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Keshadi Pada Varnanam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Keshadi Pada Varnanam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Keshadi Pada Varnanam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Keshadi Pada Varnanam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Keshadi Pada Varnanam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Keshadi Pada Varnanam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Keshadi Pada Varnanam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Keshadi Pada Varnanam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | celextel.org/stotras/devi/devi_k…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

devI keshAdipAdavarNanam

{|| devI keshAdipAdavarNanam ||}
sindUrAruNamujjvalaM nayanayorAnandasandohanaM
vishvavyApi manoramaM kalayatAM santApavidhvaMsanam |
tejomaNDalamAtmani sphuratu me bhUyastadantargataM
lAvaNyAyatanaM svarUpamapi te muktisthalasthe shive || 1||

udyadbhAskarakoTisuprabhamanarghAnekaratnAvalI-
rAjachchandrakalAvirAjimukuTaM haimaM nisargojjvalam |
AnIlaM pRRithuku~nchitAgramamalaM kalpaprasUnA~nchitaM
snigdhaM te kabarIbharaM cha kalaye muktisthalasthe shive || 2||

ardhendupratime lalATaphalake nIlAlakAla~NkRRite
kastUrItilakaM vilAsachaturaM chAna~NgachApopamam |
bhrUvallIyugalaM samunnatamatisvachChaM cha nAsApuTaM
rAjanmauktikaratnamamba kalaye muktisthalasthe shive || 3||

lIlAcha~nchalama~njanA~nchitamatItAlokalIlAlava-
pradhvastAnatabhUritApanikaraM vistIrNamatyAyatam |
snigdhashyAmalapakShmapa~NktinayanadvandvaM dayAvAridhe
dIne pAtaya mayyananyasharaNe muktisthalasthe shive || 4||

gaNDau vidrumadarpaNAdivimalau gorochanAla~NkRRitau
karNodbhAsitaratnakuNDalaruchA vibhrAjitau komalau |
bandhUkaprasavAruNAdharapuTaM kundAbhadantAvalI-
bibhrAjachchibukaM cha devi kalaye muktisthalasthe shive || 5||