Devi Khadgamala Stotra Ratnamदेवी खड्गमाला स्तोत्ररत्नम् దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రరత్నమ్ தேவீ கட்கமாலா ஸ்தோத்ரரத்நம் ದೇವೀ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಮ್ દેવી ખડ્ગમાલા સ્તોત્રરત્નમ્ দেবী খড্গমালা স্তোত্ররত্নম্ ଦେଵୀ ଖଡ୍ଗମାଲା ସ୍ତୋତ୍ରରତ୍ନମ୍ ദേവീ ഖഡ്ഗമാലാ സ്തോത്രരത്നമ്

Stotram Info:

Author : Eshwara
Deity : Shakti > Devi
Source : Vamakeshwara Tantram
Stotram Type : Stotram › Stotra Ratnam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Devi Khadgamala Stotra Ratnam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Khadgamala Stotra Ratnam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Khadgamala Stotra Ratnam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Khadgamala Stotra Ratnam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Khadgamala Stotra Ratnam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Khadgamala Stotra Ratnam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Khadgamala Stotra Ratnam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Khadgamala Stotra Ratnam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Khadgamala Stotra Ratnam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

devI khaDgamAlAstotraratnam

{|| devI khaDgamAlAstotraratnam ||}
prArthanA
hrI~NkArAnanagarbhitAnalashikhAM sauH klI~NkalAm bibhratIM
sauvarNAmbaradhAriNIM varasudhAdhautAM trinetrojjvalAm |
vande pustakapAshama~NkushadharAM sragbhUShitAmujjvalAM
tvAM gaurIM tripurAM parAtparakalAM shrIchakrasa~nchAriNIm ||

asya shrI shuddhashaktimAlAmahAmantrasya, upasthendriyAdhiShThAyI
varuNAditya RRiShayaH devI gAyatrI ChandaH sAtvika
kakArabhaTTArakapIThasthita kAmeshvarA~NkanilayA mahAkAmeshvarI shrI
lalitA bhaTTArikA devatA, aiM bIjaM klIM shaktiH, sauH kIlakaM mama
khaDgasiddhyarthe sarvAbhIShTasiddhyarthe jape viniyogaH, mUlamantreNa
ShaDa~NganyAsaM kuryAt |
dhyAnam
tAdRRishaM khaDgamApnoti yeva hastasthitenavai
aShTAdashamahAdvIpasamrADbhoktAbhaviShyati
AraktAbhAntrinetrAmaruNimavasanAm ratnatATa~NkaramyAM
hastAmbhojaissapAshA~NkushamadanadhanussAyakairvisphurantIm |
ApInottu~Ngu vakShoruhakalashaluThattArahArojjvalA~NgIM
dhyAyedambhoruhasthAmaruNimavasanAmIshvarImIshvarANAm ||

lamityAdipa~ncha pUjAm kuryAt, yathAshakti mUlamantram japet |
laM - pRRithivItattvAtmikAyai shrI lalitAtripurasundarI parAbhaTTArikAyai