Devi Sahasranama Stotram ( Parvati Sahasranama Stotram )देवी सहस्रनामस्तोत्रम् ( पार्वति सहस्रनामस्तोत्रम् ) దేవీ సహస్రనామస్తోత్రమ్ ( పార్వతి సహస్రనామస్తోత్రమ్ ) தேவீ ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ( பார்வதி ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ) ದೇವೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ) દેવી સહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ( પાર્વતિ સહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ) দেবী সহস্রনামস্তোত্রম্ ( পার্বতি সহস্রনামস্তোত্রম্ ) ଦେଵୀ ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ପାର୍ଵତି ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ) ദേവീ സഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് ( പാര്വതി സഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Devi > Parvati
Source : Kurma Puranam
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Devi Sahasranama Stotram ( Parvati Sahasranama Stotram ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram ( Parvati Sahasranama Stotram ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram ( Parvati Sahasranama Stotram ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram ( Parvati Sahasranama Stotram ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram ( Parvati Sahasranama Stotram ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram ( Parvati Sahasranama Stotram ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram ( Parvati Sahasranama Stotram ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram ( Parvati Sahasranama Stotram ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Devi Sahasranama Stotram ( Parvati Sahasranama Stotram ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIdevI athavA pArvatisahasranAmastotram kUrmapurANAntargatam

{|| shrIdevI athavA pArvatisahasranAmastotram kUrmapurANAntargatam ||}
atha devImAhAtmyam |
sUta uvAcha
ityAkarNyAtha munayaH kUrmarUpeNa bhAShitam |
viShNunA punarevainaM praNatA harim || 12|1||

RRiShayaH UchuH
kaiShA bhagavatI devI shaMkarArddhasharIriNI |
shivA satI haimavatI yathAvadbrUhi pRRichChatAm || 12|2||

teShAM tadvachanaM shrutvA munInAM puruShottamaH |
pratyuvAcha mahAyogI dhyAtvA svaM paramaM padam || 12|3||

shrIkUrma uvAcha
purA pitAmahenoktaM merupRRiShThe sushobhane |
rahasyametad vij~nAnaM gopanIyaM visheShataH || 12|4||

sAMkhyAnAM paramaM sAMkhyaM brahmavij~nAnamuttamam |
saMsArArNavamagnAnAM jantUnAmekamochanam || 12|5||

yA sA mAheshvarI shaktirj~nAnarUpA.atilAlasA |
vyomasaMj~nA parA kAShThA seyaM haimavatI matA || 12|6||

shivA sarvagatA.anAntA guNAtItAtiniShkalA |
ekAnekavibhAgasthA j~nAnarUpA.atilAlasA || 12|7||

ananyA niShkale tattve saMsthitA tasya tejasA |
svAbhAvikI cha tanmUlA prabhA bhAnorivAmalA || 12|8||