Dundi Swarupa Varna Stotramढुण्ढिस्वरूपवर्णन स्तोत्रम् ఢుణ్ఢిస్వరూపవర్ణన స్తోత్రమ్ டுண்டிஸ்வரூபவர்ணந ஸ்தோத்ரம் ಢುಣ್ಢಿಸ್ವರೂಪವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ઢુણ્ઢિસ્વરૂપવર્ણન સ્તોત્રમ્ ঢুণ্ঢিস্বরূপবর্ণন স্তোত্রম্ ଢୁଣ୍ଢିସ୍ଵରୂପଵର୍ଣନ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഢുണ്ഢിസ്വരൂപവര്ണന സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Jaimini Rishi
Deity : Ganesh > Dundi Ganapathi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Swarupa Varna Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Dundi Swarupa Varna Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dundi Swarupa Varna Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dundi Swarupa Varna Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dundi Swarupa Varna Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dundi Swarupa Varna Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dundi Swarupa Varna Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dundi Swarupa Varna Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dundi Swarupa Varna Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Dundi Swarupa Varna Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

DhuNDhisvarUpavarNanastotram

{|| DhuNDhisvarUpavarNanastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
jaiminiruvAcha |
na vaktuM shaktye rAjan kenApi tatsvarUpakam |
nopAdhinA yutaM DhuNDhiM vadAmi shrRRiNu tatvataH || 1||

ahaM purA sushAntyarthaM vyAsasya sharaNaM gataH |
mahyaM sa~NkathitaM tena sAkShAnnArAyaNena cha || 2||

tadeva tvAM vadiShyAmi svashiShyaM cha nibodha me |
yadi taM bhajasi hyadya sarvasiddhipradAyakam || 3||

dehadehimayaM sarvaM gakArAkSharavAchakam |
saMyogAyogarUpaM yad brahma NakAravAchakam || 4||

tayoH svAmI gaNeshashcha pashya vede mahAmate |
chitte nivAsakatvAdve chintAmaNiH sa kathyate || 5||

chittarUpA svayaM buddhirbhrAntirUpA mahIpate |
siddhistatra tayoryoge pralabhyet tayoH patiH || 6||

dvija uvAcha |
shrRRiNu rAjan gaNeshasya svarUpaM yogadaM param |
bhuktimuktipradaM pUrNaM dhAritaM chennareNa vai || 7||

chitte chintAmaNiH sAkShAtpa~nchachittaprachAlakaH |
pa~nchavRRittinirodhena prApyate yogasevayA || 8||

asampraj~nAtasaMsthashcha gajashabdo mahAmate |