Durga Kavacham ( Brahmanda Mohanakhyam )दुर्गाकवचम् ( ब्रह्माण्डमोहनाख्यं ) దుర్గాకవచమ్ ( బ్రహ్మాణ్డమోహనాఖ్యం ) துர்காகவசம் ( ப்ரஹ்மாண்டமோஹநாக்யஂ ) ದುರ್ಗಾಕವಚಮ್ ( ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಮೋಹನಾಖ್ಯಂ ) દુર્ગાકવચમ્ ( બ્રહ્માણ્ડમોહનાખ્યં ) দুর্গাকবচম্ ( ব্রহ্মাণ্ডমোহনাখ্যং ) ଦୁର୍ଗାକଵଚମ୍ ( ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମୋହନାଖ୍ଯଂ ) ദുര്ഗാകവചമ് ( ബ്രഹ്മാണ്ഡമോഹനാഖ്യം )

Stotram Info:

Author : Narayana
Deity : Shakti > Durga
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Durga Kavacham ( Brahmanda Mohanakhyam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Kavacham ( Brahmanda Mohanakhyam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Kavacham ( Brahmanda Mohanakhyam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Kavacham ( Brahmanda Mohanakhyam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Kavacham ( Brahmanda Mohanakhyam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Kavacham ( Brahmanda Mohanakhyam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Kavacham ( Brahmanda Mohanakhyam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Kavacham ( Brahmanda Mohanakhyam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Kavacham ( Brahmanda Mohanakhyam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

brahmANDamohanAkhyaM durgAkavacham

{|| brahmANDamohanAkhyaM durgAkavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
nArada uvAcha |
bhagavansarvadharmaj~na sarvaj~nAnavishArada |
brahmANDamohanaM nAma prakRRite kavachaM vada || 1||

nArAyaNa uvAcha |
shrRRiNu vakShyAmi he vatsa kavachaM cha sudurlabham |
shrIkRRiShNenaiva kathitaM kRRipayA brahmaNe purA || 2||

brahmaNA kathitaM pUrvaM dharmAya jAnhavItaTe |
dharmeNa dattaM mahyaM cha kRRipayA puShkare purA || 3||

tripurArishcha yaddhRRitvA jaghAna tripuraM purA |
mamocha brahmA yaddhRRitvA madhukaiTabhayorbhayAt || 4||

sa~njahAra raktabIjaM yaddhRRitvA bhadrakAlikA |
yaddhRRitvA hi mahendrashcha samprApa kamalAlayAm || 5||

yaddhRRitvA cha mahAyoddhA bANaH shatrubhaya~NkaraH |
yaddhRRitvA shivatulyashcha durvAsA j~nAninAM varaH || 6||

OM durgeti chaturthyaMtaH svAhAnto me shiro.avatu |
mantraH ShaDakSharo.ayaM cha bhaktAnAM kalpapAdapaH || 7||

vichAro nAsti vede cha grahaNe.asya manormune |
mantragrahaNamAtreNa viShNutulyo bhavennaraH || 8||

mama vaktraM sadA pAtu OM durgAyai namo.antakaH |