Durga Sahasranama Stotram 1दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम् 1 దుర్గాసహస్రనామస్తోత్రమ్ 1 துர்காஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 1 ದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 દુર્ગાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ 1 দুর্গাসহস্রনামস্তোত্রম্ 1 ଦୁର୍ଗାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 1 ദുര്ഗാസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് 1

Stotram Info:

Author : Skanda
Deity : Shakti > Durga
Source : Skanda Puranam
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Durga Sahasranama Stotram 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sahasranama Stotram 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sahasranama Stotram 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sahasranama Stotram 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sahasranama Stotram 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sahasranama Stotram 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sahasranama Stotram 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sahasranama Stotram 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sahasranama Stotram 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

durgAsahasranAmastotram

{|| durgAsahasranAmastotram ||}
|| shrIH ||
|| shrI durgAyai namaH ||
|| atha shrI durgAsahasranAmastotram ||
nArada uvAcha -
kumAra guNagambhIra devasenApate prabho |
sarvAbhIShTapradaM puMsAM sarvapApapraNAshanam || 1||

guhyAdguhyataraM stotraM bhaktivardhakama~njasA |
ma~NgalaM grahapIDAdishAntidaM vaktumarhasi || 2||

skanda uvAcha -
shRRiNu nArada devarShe lokAnugrahakAmyayA |
yatpRRichChasi paraM puNyaM tatte vakShyAmi kautukAt || 3||

mAtA me lokajananI himavannagasattamAt |
menAyAM brahmavAdinyAM prAdurbhUtA harapriyA || 4||

mahatA tapasA.a.arAdhya sha~NkaraM lokasha~Nkaram |
svameva vallabhaM bheje kaleva hi kalAnidhim || 5||

nagAnAmadhirAjastu himavAn virahAturaH |
svasutAyAH parikShINe vasiShThena prabodhitaH || 6||

trilokajananI seyaM prasannA tvayi puNyataH |
prAdurbhUtA sutAtvena tadviyogaM shubhaM tyaja || 7||

bahurUpA cha durgeyaM bahunAmnI sanAtanI |