Durga Sapta Slokiदुर्गासप्तश्लोकी దుర్గాసప్తశ్లోకీ துர்காஸப்தஶ்லோகீ ದುರ್ಗಾಸಪ್ತಶ್ಲೋಕೀ દુર્ગાસપ્તશ્લોકી দুর্গাসপ্তশ্লোকী ଦୁର୍ଗାସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀ ദുര്ഗാസപ്തശ്ലോകീ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Durga
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Slokam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Durga Sapta Sloki In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sapta Sloki In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sapta Sloki In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sapta Sloki In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sapta Sloki In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sapta Sloki In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sapta Sloki In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sapta Sloki In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Sapta Sloki In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Various Artists - Durgaa Saptha Sloki ( Prayers To Durga )
2www.youtube.com/.... Yogi Arwind - Durga Sapta Shloki Mantra
3gaana.com/.... Anuradha Paudwal - Saptashloki Durga ( Everyday Prayers - Friday )
4gaana.com/.... Gurinder Harnam Singh - Durga Saptashloki ( Shri Durga Saptashati (Vol. 1,2 & 3) )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Veeramani Raju Prayers To Durga Durgaa Saptha Sloki 12 ₹
2itunes.apple.com/.... Anuradha Paudwal Saptashloki Durga Durga Saptashati 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shrIdurgAsaptashlokI

{|| shrIdurgAsaptashlokI ||}
| atha saptashlokI durgA |
shiva uvAcha
devi tvaM bhaktasulabhe sarvakAryavidhAyinI |
kalau hi kAryasiddhyarthamupAyaM brUhi yatnataH ||

devyuvAcha
shRRiNu deva pravakShyAmi kalau sarveShTasAdhanam |
mayA tavaiva snehenApyambAstutiH prakAshyate ||

OM asya shrIdurgAsaptashlokIstotramahAmantrasya nArAyaNa RRiShiH |
anuShTubhAdIni ChandAMsi | shrImahAkAlImahAlakShmImahAsarasvatyo devatAH |
shrIdUrgAprItyarthaM saptashlokI durgApAThe viniyogaH ||

j~nAninAmapi chetAMsi devI bhagavatI hi sA |
balAdAkRRiShya mohAya mahAmAyA prayachChati || 1||

durge smRRitA harasi bhItimasheShajantoH
svasthaiH smRRitA matimatIva shubhAM dadAsi |
dAridryaduHkhabhayahAriNi kA tvadanyA
sarvopakArakaraNAya sadA.a.ardrachittA || 2||

sarvama~NgalamA~Ngalye shive sarvArthasAdhike |
sharaNye tryambake gauri nArAyaNi namo.astu te || 3||

sharaNAgatadInArtaparitrANaparAyaNe |
sarvasyArtihare devi nArAyaNi namo.astu te || 4||