Durga Stavam ( By Arjuna )दुर्गास्तवम् ( महाभरतान्तर्गतम् ) దుర్గాస్తవమ్ ( మహాభరతాన్తర్గతమ్ ) துர்காஸ்தவம் ( மஹாபரதாந்தர்கதம் ) ದುರ್ಗಾಸ್ತವಮ್ ( ಮಹಾಭರತಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ) દુર્ગાસ્તવમ્ ( મહાભરતાન્તર્ગતમ્ ) দুর্গাস্তবম্ ( মহাভরতান্তর্গতম্ ) ଦୁର୍ଗାସ୍ତଵମ୍ ( ମହାଭରତାନ୍ତର୍ଗତମ୍ ) ദുര്ഗാസ്തവമ് ( മഹാഭരതാന്തര്ഗതമ് )

Stotram Info:

Author : Arjuna
Deity : Shakti > Durga
Source : Mahabharat
Stotram Type : Stavam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Durga Stavam ( By Arjuna ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stavam ( By Arjuna ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stavam ( By Arjuna ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stavam ( By Arjuna ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stavam ( By Arjuna ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stavam ( By Arjuna ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stavam ( By Arjuna ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stavam ( By Arjuna ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stavam ( By Arjuna ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... GRD Iyers - Durga Stavam

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

durgAstavam mahAbharatAntargatam

{|| durgAstavam mahAbharatAntargatam ||}
namaste siddhasenAni Arye mandaravAsini |
kumAri kAli kApAli kapile kRRiShNa-piMgale || 1||

bhadrakAli namastubhyam mahAkAli namostute |
chaMDichaMDe namastubhyam tAriNi varavarNini || 2||

kAtyAyani mahAbhAge karAli vijaye jaye |
shikhipichCha-dhvaja-dhare nAnA-bharaNa-bhUShite || 3||

aTTashUla-praharaNe khaDgakheTadhAriNi |
gopendrasyAnuje jyeShTe nandagopa-kulodbhave || 4||

mahiShAsRRikpriye nityaM kaushiki pItavAsini |
aTTahAse kokamukhe namaste.astu raNapriye || 5||

ume shAkambarI shvete kRRiShNe kaiTabhanAshini |
hiraNyAkShi virUpAkShi sudhUmrAkShi namo.astu te || 6||

vedashruti mahApuNye brahmaNye jAtavedasi |
jambUkaTakachaityeShu nityam sannihitAlaye || 7||

tvaM brahma-vidyA-vidyAnAM mahAnidrA cha dehinAm |
skandamAtarbhagavati durge kAntAravAsini || 8||

svAhAkAraH svadhA chaiva kalA kAShThA sarasvatI |
sAvitrI vedamAtA cha tathA vedAnta uchyate || 9||

stutAsi tvaM mahAdevi vishuddhenAntarAtmanA |
jayo bhavatu me nityaM tvatprasAdAdraNAjire || 10||