Durga Stotram ( By Shiva )दुर्गास्तोत्रं ( शिवकृतम् ) దుర్గాస్తోత్రం ( శివకృతమ్ ) துர்காஸ்தோத்ரஂ ( ஶிவகதம் ) ದುರ್ಗಾಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಶಿವಕೃತಮ್ ) દુર્ગાસ્તોત્રં ( શિવકૃતમ્ ) দুর্গাস্তোত্রং ( শিবকৃতম্ ) ଦୁର୍ଗାସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଶିଵକୃତମ୍ ) ദുര്ഗാസ്തോത്രം ( ശിവകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Shiva
Deity : Shakti > Durga
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Durga Stotram ( By Shiva ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stotram ( By Shiva ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stotram ( By Shiva ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stotram ( By Shiva ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stotram ( By Shiva ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stotram ( By Shiva ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stotram ( By Shiva ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stotram ( By Shiva ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Durga Stotram ( By Shiva ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

durgAstotraM shrIshivakRRitam

{|| durgAstotraM shrIshivakRRitam ||}
rakSha rakSha mahAdevi durge durgatinAshini |
mAM bhaktamanuraktaM cha shatrugrastaM kRRipAmayi || 1||

viShNumAye mahAbhAge nArAyaNi sanAtani |
brahmasvarUpe parame nityAnandasvarUpiNI || 2||

tvaM cha brahmAdidevAnAmambike jagadambike |
tvaM sAkAre cha guNato nirAkAre cha nirguNAt || 3||

mAyayA puruShastvaM cha mAyayA prakRRitiH svayam |
tayoH paraM brahma paraM tvaM bibharShi sanAtani || 4||

vedAnAM jananI tvaM cha sAvitrI cha parAtparA |
vaikuNThe cha mahAlakShmIH sarvasampatsvarUpiNI || 5||

martyalakShmIshcha kShIrode kAminI sheShashAyinaH |
svargeShu svargalakShmIstvaM rAjalakShmIshcha bhUtale || 6||

nAgAdilakShmIH pAtAle gRRiheShu gRRihadevatA |
sarvasasyasvarUpA tvaM sarvaishvaryavidhAyinI || 7||

rAgAdhiShThAtRRidevI tvaM brahmaNashcha sarasvatI |
prANAnAmadhidevI tvaM kRRiShNasya paramAtmanaH || 8||

goloke cha svayaM rAdhA shrIkRRiShNasyaiva vakShasi |
golokAdhiShThAtA devI vRRindAvanavane vane || 9||

shrIrAsamaNDale ramyA vRRindAvanavinodinI |
shatashRRi~NgAdhidevI tvaM nAmnA chitrAvalIti cha || 10||