Ekamukhi Hanumath Kavachamएकमुखी हनुमत्कवचम् ఏకముఖీ హనుమత్కవచమ్ ஏகமுகீ ஹநுமத்கவசம் ಏಕಮುಖೀ ಹನುಮತ್ಕವಚಮ್ એકમુખી હનુમત્કવચમ્ একমুখী হনুমত্কবচম্ ଏକମୁଖୀ ହନୁମତ୍କଵଚମ୍ ഏകമുഖീ ഹനുമത്കവചമ്

Stotram Info:

Author : Rama
Deity : Hanuma
Source : Brahmanda Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ekamukhi Hanumath Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekamukhi Hanumath Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekamukhi Hanumath Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekamukhi Hanumath Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekamukhi Hanumath Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekamukhi Hanumath Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekamukhi Hanumath Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekamukhi Hanumath Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ekamukhi Hanumath Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | celextel.org/stotras/hanuman/eka…
2 : Meaning In English (source 2) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Sri Brahmasri Sankara Sasthri & Sri Bharadhwaja Sasthri - Sri Anjaneya Kavacham ( Anjaneya )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Sri Brahmasri Sankara Sasthri & Sri Bharadhwaja Sasthri Anjaneya Sri Anjaneya Kavacham 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shrIekamukhI hanumatkavacham

{|| shrIekamukhI hanumatkavacham ||}
atha shrI ekamukhI hanumatkavachaM prArabhyate |
manojavaM mArutatulyavegaM jitendriyaM buddhimatAM variShTham |
vAtAtmajaM vAnarayUthamukhyaM shrIrAmadUtaM sharaNaM prapadye ||

var shrIrAmadUtaM shirasA namAmi ||

shrIhanumate namaH
ekadA sukhamAsInaM sha~NkaraM lokasha~Nkaram |
paprachCha girijAkAntaM karpUradhavalaM shivam ||

pArvatyuvAcha
bhagavandevadevesha lokanAtha jagadguro |
shokAkulAnAM lokAnAM kena rakShA bhaveddhruvam ||

sa~NgrAme sa~NkaTe ghore bhUtapretAdike bhaye |
duHkhadAvAgnisantaptachetasAM duHkhabhAginAm ||

Ishvara uvAcha
shRRiNu devi pravakShyAmi lokAnAM hitakAmyayA |
vibhIShaNAya rAmeNa premNA dattaM cha yatpurA ||

kavachaM kapinAthasya vAyuputrasya dhImataH |
guhyaM te sampravakShyAmi visheShAchChRRiNu sundari ||

OM asya shrIhanumat kavachastrotramantrasya shrIrAmachandra RRiShiH |
anuShTupChandaH | shrImahAvIro hanumAn devatA| mArutAtmaja iti bIjam ||

OM a~njanIsUnuriti shaktiH | OM hraiM hrAM hrauM iti kavacham |