Ganesha Aparadha Kshamapana Stotramगणेशापराधक्षमापण स्तोत्रम् గణేశాపరాధక్షమాపణ స్తోత్రమ్ கணேஶாபராதக்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் ಗಣೇಶಾಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ગણેશાપરાધક્ષમાપણ સ્તોત્રમ્ গণেশাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রম্ ଗଣେଶାପରାଧକ୍ଷମାପଣ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഗണേശാപരാധക്ഷമാപണ സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Ganesh
Source : Mudgala Puranam
Stotram Type : Kshamapana Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganesha Aparadha Kshamapana Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Aparadha Kshamapana Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Aparadha Kshamapana Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Aparadha Kshamapana Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Aparadha Kshamapana Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Aparadha Kshamapana Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Aparadha Kshamapana Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Aparadha Kshamapana Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Aparadha Kshamapana Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgaNeshAparAdhakShamApaNastotram

{|| shrIgaNeshAparAdhakShamApaNastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
sumukho makhabhu~NmukhArchitaH sukhavRRiddhyai nikhilArtishAntaye|
akhilashrutishIrShavarNitaH sakalAdyaH sa sadA.astu me hRRidi || 1||

praNavAkRRitimastake nayaH praNavo vedamukhAvasAnayoH|
ayameva vibhAti susphuTaM hyavatAraH prathamaH parasya saH || 2||

prathamaM guNanAyako babhau triguNAnAM suniyantraNAya yaH|
jagadudbhavapAlanAtyayeShvajaviShNvIshasurapraNodakaH || 3||

vidhiviShNuharendradevatAdigaNAnAM paripAlanAdvibhuH|
api chendriyapu~njachAlanAdgaNanAthaH prathito.arthataH sphuTam || 4||

aNimAmukhasiddhinAyakA bhajataH sAdhayatIShTakAmanAH|
apavargamapi prabhurdhiyo nijadAsasya tamo vihRRitya yaH || 5||

jananIjanakaH sukhaprado nikhilAniShTaharo.akhileShTadaH|
gaNanAyaka eva mAmavedradapAshA~NkushamodakAn dadhat || 6||

sharaNaM karuNArNavaH sa me sharaNaM raktatanushchaturbhujaH|
sharaNaM bhajakAntarAyahA sharaNaM ma~NgalamUrtirastu me || 7||

satataM gaNanAyakaM bhaje navanItAdhikakomalAntaram|
bhajanAdbhavabhItibha~njanaM smaraNAdvighnanivAraNakShamam || 8||

aruNAruNavarNarAjitaM taruNAdityasamaprabhaM prabhum|
varuNAyudhamodakAvahaM karuNAmUrtimahaM praNaumi tam || 9||

kva nu mUShakavAhanaM prabhuM mRRigaye tvaj~natamo.avanItale|