Ganesha Ashtakamगणेशाष्टकम् గణేశాష్టకమ్ கணேஶாஷ்டகம் ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ ગણેશાષ્ટકમ્ গণেশাষ্টকম্ ଗଣେଶାଷ୍ଟକମ୍ ഗണേശാഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Ganesh
Source : Ganesha Puranam
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganesha Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | celextel.org/stotras/ganesha/gan…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... G.Gayathri Devi - Ganesha Ashtakam
2play.raaga.com/.... TS.Ranganathan - Ganesha Stotharam

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... G.Gayathri Devi Holy Chants On Lord Ganesha Ganesha Ashtakam 12 ₹
2itunes.apple.com/.... TS.Ranganathan Ganesha Chaturthi - Sanskrit Sree Ganesha Ahtakam 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shrIgaNeshAShTakam

{|| shrIgaNeshAShTakam ||}
shrI gaNeshAya namaH |
sarve uchuH |
yato.anaMtashakteranaMtAshcha jIvA yato nirguNAdaprameyA guNAste |
yato bhAti sarvaM tridhA bhedabhinnaM sadA taM gaNeshaM namAmo bhajAmaH || 1||

yatashchAvirAsIjjagatsarvametattathA.abjAsano vishvago vishvagoptA |
tatheMdrAdayo devasaMghA manuShyAH sadA taM gaNeshaM namAmo bhajAmaH || 2||

yato vahnibhAnU bhavo bhUrjalaM cha yataH sAgarAshchaMdramA vyoma vAyuH |
yataH sthAvarA jaMgamA vRRikShasaMghA sadA taM gaNeshaM namAmo bhajAmaH || 3||

yato dAnavAH kinnarA yakShasaMghA yatashchAraNA vAraNAH shvApadAshcha |
yataH pakShikITA yato vIrUdhashcha sadA taM gaNeshaM namAmo bhajAmaH || 4||

yato buddhiraj~nAnanAsho mumukShoryataH sampado bhaktasaMtoShikAH syuH |
yato vighnanAsho yataH kAryasiddhiH sadA taM gaNeshaM namAmo bhajAmaH || 5||

yataH putrasampadyato vAMChitArtho yato.abhaktavighnAstathA.anekarUpAH |
yataH shokamohau yataH kAma eva sadA taM gaNeshaM namAmo bhajAmaH || 6||

yato.anaMtashaktiH sa sheSho babhUva dharAdhAraNe.anekarUpe cha shaktaH |
yato.anekadhA svargalokA hi nAnA sadA taM gaNeshaM namAmo bhajAmaH || 7||

yato vedavAcho vikuMThA manobhiH sadA neti netIti yattA gRRiNanti |
parabrahmarUpaM chidAnaMdabhUtaM sadA taM gaNeshaM namAmo bhajAmaH || 8||

shrIgaNesha uvAcha |
punarUche gaNAdhIshaH stotrametatpaThennaraH |