Ganesha Ashtottara Shatanama Archana Stotramगणेशाष्टोत्तरशतनामार्चन स्तोत्रम् గణేశాష్టోత్తరశతనామార్చన స్తోత్రమ్ கணேஶாஷ்டோத்தரஶதநாமார்சந ஸ்தோத்ரம் ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾರ್ಚನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ગણેશાષ્ટોત્તરશતનામાર્ચન સ્તોત્રમ્ গণেশাষ্টোত্তরশতনামার্চন স্তোত্রম্ ଗଣେଶାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାର୍ଚନ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഗണേശാഷ്ടോത്തരശതനാമാര്ചന സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Eshwara
Deity : Ganesh
Source : Shivarahasya Puranam
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ganesha Ashtottara Shatanama Archana Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtottara Shatanama Archana Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtottara Shatanama Archana Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtottara Shatanama Archana Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtottara Shatanama Archana Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtottara Shatanama Archana Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtottara Shatanama Archana Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtottara Shatanama Archana Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ganesha Ashtottara Shatanama Archana Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgaNeshAShTottarashatanAmArchanastotram

{|| shrIgaNeshAShTottarashatanAmArchanastotram ||}
shrI gaNeshAya namaH |
kAshyAM tu bahavo vighnAH kAshIvAsaviyojakAH|
tachChAntyarthaM DhuNDhirAjaH pUjanIyaH prayatnataH || 1||

aShTottarashatairdivyairgaNeshasyaiva nAmabhiH|
kartavyamatiyatnena navadUrvA~NkurArpaNam || 2||

hiraNmayatanuM shuddhaM sarvArtiharamavyayam|
varadaM gaNapaM dhyAtvA pUjA kAryA prayatnataH || 3||

RRiShirvighneshaH ityAdinAmnAM sarveshvaraH shivaH |
devatA vighnarAjo.atra Chando.anuShTup shubhapradam || 4||

sarvapratyUhashamanaM phalaM shaktiH sudhAtmikA |
kIlakaM gaNanAthasya pUjA kAryeti kAmadA || 5||

vighnesho vishvavadano vishvachakShurjagatpatiH|
hiraNyarUpaH sarvAtmA j~nAnarUpo jaganmayaH || 6||

UrdhvaretA mahAbAhurameyo.amitavikramaH |
vedovedyo mahAkAyo vidyAnidhiranAmayaH || 7||

sarvaj~naH sarvagaH shAnto gajAsyo vigatajvaraH |
vishvamUrtirameyAtmA vishvAdhAraH sanAtanaH || 8||

sAmagAnapriyo mantrI satvAdhAraH surAdhipaH |
samastasAkShinirdvandvo nirlipto.amoghavikramaH || 9||

niyato nirmalaH puNyaH kAmadaH kAntidaH kaviH |